Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés 2018. február 22. 9:00

M E G H Í V Ó


Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

2018. FEBRUÁR 22-ÉN – CSÜTÖRTÖKÖN – DE. 9,00 ÓRAI

kezdettel a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermébe összehívom.

Javasolt napirendi pontok:

1.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

3.) Előterjesztés a 2017. évi pénzügyi előirányzat módosításokra és ezek alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

4.) Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

5.) Előterjesztés Hajdúnánás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Drogstratégiája 2017-2027 megtárgyalásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

6.) Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására*
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző

7.) Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.) intézményvezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről

8.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel időpontjának meghatározására a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

9.) Előterjesztés a versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő tanulók jutalmazására vonatkozóan*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

10.) Előterjesztés a Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

11.) Előterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat „NÁNÁSI PORTÉKA” védjegyre vonatkozó védjegyszabályzatának módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

12.) Előterjesztés a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet részjegy-tőkéjének nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő emeléséről*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

13.) Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről
Előadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester

14.) Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2019-2020. évi villamos energia közbeszerzésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

15.) Előterjesztés az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 4. 3. emelet 15/b) kérelméről*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

16.) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség által indított „Beiratkozási program” támogatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

17.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti bérlakás épület felújításának második üteméhez hitel felvételére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

18.) Előterjesztés 4 darab önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

19.) Előterjesztés a 14/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

20.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú „Fecskelakás” bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

21.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás piaci jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

22.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások szociális jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

23.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

24.) Körkérdés

Az elõterjesztéseket mellékletekkel együtt egyben zip formátumban letöltheti INNEN.

Hajdúnánás, 2018. február 14.

Szólláth Tibor
polgármester

 


www.honlapbolt.net
2010