Helyi közélet

Készül legalább három emberöltőre

E szavakkal mutatta be Székely Csaba fafaragó mester azt a félkész állapotban lévő székely kaput, melyet Csíkszereda megyei jogú város fog ajándékozni Hajdúnánás városának, a 3200 székely menekült 1916–1918 közötti befogadásáért.

A mester műhelye Csíksomlyóban van, a Szék utcában, félúton Somlyó és Csíkszereda között. Szakrális helyen születik hát a székelyek háláját kifejező emlékjel, melyet a csíksomlyói búcsúra érkezett 18 fős hajdúnánási csoport láthatott a búcsú napjának délutánján.

A mester és Gyarmati Zsolt múzeumigazgató mutatta be a készülő munkát. Anyagát tekintve tölgyfa, a rajta elhelyezett motívumok pedig a székely kapuk legrégibb, legarchaikusabb formavilágát vonultatják fel, A munkálatok szakmai vezetésével az igazgató urat bízta meg Ráduly Róbert polgármester úr.

A félkész állapotban lévő alkotás egy nyílatú, azaz két kapuzábén álló építmény, melynek tetőzetét kétsoros galabbúg zár majd le zsindelyfedéssel ellátva. Kontyfáján már olvasható a felirat, amely a következőképpen hangzik:

Isten fizesse meg. Alatta pedig: Hálából székely véreink 1916–1918 közötti befogadásáért. Hátlapján Csíkszereda város felirat és az állítás időpontja, valamint az alkotó neve olvasható.A készülő székely kapu

Avatása a Székely Menekültek Emléknapjának keretében, szeptember 10-én történik majd, melyet a két város közötti testvértelepülési kapcsolatról szóló dokumentum aláírása előz meg.

Ez a műalkotás a főtéren fog állni, a Trianoni Emlékkő előtt. Helyét Csíkszereda küldöttségével még idén márciusban találtuk meg. A legméltóbb hely. A Nemzeti Összetartozás Napján alatta léphetünk majd az emlékműhöz koszorúinkkal, hiszen ez az emlékjel és az emlékkő ugyanazt szimbolizálja: az egykor volt történelmi Magyarországot.

A székely kapu a székely nép nemzeti jelképe, nemzeti öröksége, önazonosságának kifejezője. Ez az ajándék a hála kifejezésén túl összetartozásunk generációkra szóló jelképe is lesz, melynek fundamentumát eleink rakták le éppen száz esztendővel ezelőtt.

A mester, amikor átadja újabb alkotását megrendelőjének, e szavak kíséretében szokta nyújtani kezét: ez a kapu nem csak az öné és nem csak önt szolgálja, hanem unokáit is.

Mi éppen három emberöltőre vagyunk eleink emberbaráti cselekedetétől. Az elmúlt években sikerült a felejtés homályából napvilágra hozni az akkoriak befogadó szeretetét. Ez a kapu őrzője, figyelmeztető jele lesz az emlékezésnek, hogy üzenete unokáink épülésére is szolgáljon.

Buczkó József

 

Emlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján

Június 4-e közel 100 éve a magyar nemzet gyásznapja. Közismert a tény, az első világháborút lezáró trianoni békediktátum hazánkat sújtotta a legjobban. Az országcsonkításnak, a nemzettestek elcsatolásának máig ható következményei vannak. 2010 óta június 4-e már Nemzeti Összetartozás Napja; a megemlékezések e kettőség jegyében zajlanak szerte a Kárpát-medencében, s mindenhol, ahol magyarok élnek.

Idén is emlékeztünk és emlékeztettünk június 4-én a trianoni békediktátum 97. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Napján arra a napra, amelyen a győztes nagyhatalmak szinte kivégezték a Magyar Királyságot 1920 nyarán.

Hazánk vesztesége szinte felfoghatatlan volt. A győzők célja, kimondva-kimondatlanul a magyarság, e rebellis nemzet beolvasztása, ellehetetlenítése volt. Az elhibázott döntéssorozat már akkor, ott, sokak számára nyilvánvalóvá tette egy újabb háború kirobbanását.

A Himnusz közös eléneklése után Sajó Sándor Magyar ének 1919-ben című verséből hallhattunk részleteket Szatmári Tony megzenésítésében és előadásában.

Ezt követően Kovács Zsolt önkormányzati képviselő idézte fel a 97 évvel ezelőtti eseményeket. Szólt arról a veszteségről, amely hazánk helyzetét alapjaiban változtatta meg Európában, arról a megalázó béke feltételrendszerről, amellyel sajátos módon szinte csak Magyarországot sújtották a győztes nagyhatalmak. De a magyarság mindezek ellenére megmaradt, ha megfogyva is, ha visszaszorítva is, de a mai napig él nemzet e hazán.

Az ünnepi emlékezés után a kegyelet virágainak, koszorúinak elhelyezése következett a Trianoni emlékműnél.

A városi közös főhajtás után a művelődési központ színháztermében a Boreko Színház Üzenet haza címmel színvonalas irodalmi összeállítással emlékezett Trianonra, magyarságra, hazaszeretetre, megmaradásra, összetartozásra.

HNU

 

Polgármestert választott Hajdúnánás

A korábban kialakított Ifjúsági Stratégiához kapcsolódóan részben pályázati forrásból, a Református Hitélet Alapítvány és az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület közreműködésével valósulhat meg Hajdúnánáson a Települési Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati választás. A polgármestert és a 10 képviselőt június 15-én kora este hirdették ki a PinceKlub udvarán. Az egy évre szóló polgármesteri mandátumot Lakatos Ádám kapta meg.

Az előbb említett két civil szervezet és a város vezetése is szükségesnek látja a település, valamint a Hajdúnánáson élő fiatalok szoros együttműködését, a folyamatos kapcsolattartást.

A fiatalok képzését, szakmai mentorálását Vincze Béla végzi, az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület és az oktatási intézmények szoros együttműködésével.

Az elmúlt időszakban iskoláról iskolára járva tájékoztatták a diákokat az első Települési Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat megalakulásának lehetőségéről. Olyan elhivatott diákokat kerestek, akik tenni szeretnének kortársaikért, akik a jövőben össze tudják fogni, és közösséggé tudják szervezni a város ifjúságát.

Több alkalommal is motivációs műhelymunkára invitálták a szervezők a diákokat, ahol csoportokat alakítva válaszoltak három fő kérdésre.

• Milyen változásokat kérnél a polgármestertől az ifjúság helyzetének javításáért Nánáson?
• Milyen Ifiházban töltenéd a szabadidődet?
• Ha lenne 1 000 000 Ft-od a Nánási Ifjúsági Napra, milyen programokra fordítanád?

Azon aktív, változtatni akarok fiataloknak, akik részesei szeretnének lenni a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatnak Ifjúsági Képviselőként, első feladatuk volt a külön erre az alkalomra készített ajánlóíveken 10–10 aláírás összegyűjtése az őket támogatni kívánó 13–25 éves korosztályból. Ennek a felhívásnak 13 személy tett eleget.Az Ifjúsági Önkormányzat tagjai

Aki pedig ennél is elhivatottabb volt a hajdúnánási fiatalok érdekeinek védelmében, a város kulturális és közösségi életének színesítésében és jelöltette magát ifjúsági polgármesternek, már 30 db aláírást kellett összegyűjteni ahhoz, hogy indulhasson a 2017. június 15-i választáson. Hajdúnánáson 3 ilyen ambiciózus fiatalemberrel tudták felvenni a kapcsolatot.


Lakatos Ádám az ifjúsági polgármester

A polgármesteri címért 3 fiatal küzdött meg, összesen közel 500-an adták le voksukat rájuk, végül a jelöltek közül Lakatos Ádám nyerte el a címet egy évre.

Harsányi Zsolt

 

Nevet változtat a több mint 40 éves Városi Rendelőintézet Hajdúnánáson

2017. március 14-én felhívást tett közzé a Hajdúnánás Városi Önkormányzat, amelyben megkérték a város lakosságát, hogy javaslataikkal járuljanak hozzá a Városi Rendelőintézet új elnevezésének meghatározásához. Közel két hónapon keresztül várták a névadó ötleteket a hajdúnánásiaktól – ez idő alatt közel 20 javaslattétel született.

A június 29-i Képviselő-testületi ülésen döntött a testület a beérkezett javaslatok alapján. Az intézmény a jövőben felveszi a Szalay János Rendelőintézet nevet.

Szalay János a város első "saját" orvosa volt, éppen 180 éve, 1837-ben került a városba és egészen 1896-ban bekövetkezett haláláig Hajdúnánáson élt és dolgozott. Közel hat évtizedig gyógyította a város betegeit, különösen a szemészet területén végzett kiváló munkát, a város két ágyas "szemészeti kórházat" is berendezett számára. De nemcsak Hajdúnánás betegeit látta el, a környékről is sokan jártak hozzá, mint olyanhoz, aki még a vakokat is meggyógyította - ugyanis hályogműtéteket is végzett. Működése alatt, 1848-ban rendelik el az orvosi halott "kémlést", amit addig borbélyok végeztek. Általános orvosi tevékenysége mellett sebész és szülészeti szakképesítést is szerzett. Szalay János igen nagy megbecsülésnek örvendett a városban, s bízzunk benne a névadásnak köszönhetően a maiak is megismerik kimagasló teljesítményét és életútját.

 

Jobb: 3. – bal: 4.

A hajdúnánási Hernyák Imre, a magyar szkander sport kiválósága, több hazai és nemzetközi verseny sikeres szereplője, a közelmúltban a lengyelországi Európa Bajnokságon ért el szép eredményt.

Hogyan készült erre a viadalra, milyen eredményei voltak eddig ebben az esztendőben?

2017-es szezont talán minden magyar versenyző komolyabban vette, veszi, mint a korábbiakat, hiszen idén hazánk ad otthont szeptemberben a szkander Világbajnokságnak.

Minden egyes verseny előtt a szövetség felhívta a figyelmünket, hogy beleszámít a VB kvalifikációba. Az év első versenye a Kecskeméten megrendezett országos bajnokság volt, melyet sikerült mindkét kézzel megnyernem. A végső döntés azonban most is, mint mindig, a nemzeti bajnokságon született meg. Ugyanis a kategóriák első két helyezettjét indítják a világversenyeken. Első alkalommal sikerült bal kézzel nyernem, eddig csak dobogósként zártam, jobb kézzel pedig sorban 4. alkalommal lettem magyar bajnok. Az idei évben indítottak abszolút kategóriát is, ahol a súlycsoportok két legjobbja indult, sikerült veretlenül első helyen végeznem.

Nemzetközi versenyek?

Életem harmadik Európa Bajnoksága a lengyelországi Katowicében volt májusban. A felkészülésem utolsó szakaszában úgy éreztem, hogy a bal kezemmel erősebb vagyok, ez a versenyen be is igazolódott. Sajnos a dobogóról nem az erőnlétem, hanem hibázás miatt csúsztam le. De jobb kézzel próbáltam jobban odatenni magam és dobogóra kerülni. Így bal kézzel 4., jobb kézzel 3. helyen végeztem. Az idei évben még lesz több nemzetközi versenyem is, azonban minden erőmmel a Világbajnokságra összpontosítok, hiszen minden vágyam, hogy ott dobogós helyezést érjek el, a későbbiekben pedig megnyerjem.

Köszönöm szépen mindenkinek, akik lehetővé tették a felkészülésemet, kijutásomat, így a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalnak, Nyakas Gábornak és a Nyak-Ép Kft-nek, Nyakas Andrásnak és a Nyakas-Farmnak, a Magyar Szkander Szövetségnek. Továbbá köszönöm a felkészítést Mesteremnek, Macz Istvánnak. Köszönök mindent a Családomnak, Barátaimnak, akik nélkül sehol sem tartanék!

HNU

 


4. oldal / 105


www.honlapbolt.net
2010