Helyi közélet

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés 2018. február 22. 9:00

M E G H Í V Ó


Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

2018. FEBRUÁR 22-ÉN – CSÜTÖRTÖKÖN – DE. 9,00 ÓRAI

kezdettel a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermébe összehívom.

Javasolt napirendi pontok:

1.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

3.) Előterjesztés a 2017. évi pénzügyi előirányzat módosításokra és ezek alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

4.) Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

5.) Előterjesztés Hajdúnánás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Drogstratégiája 2017-2027 megtárgyalásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

6.) Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására*
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző

7.) Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.) intézményvezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről

8.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel időpontjának meghatározására a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

9.) Előterjesztés a versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő tanulók jutalmazására vonatkozóan*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

10.) Előterjesztés a Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

11.) Előterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat „NÁNÁSI PORTÉKA” védjegyre vonatkozó védjegyszabályzatának módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

12.) Előterjesztés a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet részjegy-tőkéjének nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő emeléséről*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

13.) Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről
Előadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester

14.) Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2019-2020. évi villamos energia közbeszerzésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

15.) Előterjesztés az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 4. 3. emelet 15/b) kérelméről*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

16.) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség által indított „Beiratkozási program” támogatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

17.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti bérlakás épület felújításának második üteméhez hitel felvételére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

18.) Előterjesztés 4 darab önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

19.) Előterjesztés a 14/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

20.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú „Fecskelakás” bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

21.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás piaci jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

22.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások szociális jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

23.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

24.) Körkérdés

Az elõterjesztéseket mellékletekkel együtt egyben zip formátumban letöltheti INNEN.

Hajdúnánás, 2018. február 14.

Szólláth Tibor
polgármester

 

Finnországi delegáció látogatott városunkba

Az elmúlt időszakban többször adott hírt a hajdúváros arról, hogy határainkon innen és túlról is érkeztek küldöttségek, hogy megismerjék azokat a helyi erőforrásokat, gazdaságfejlesztési eszközöket, melyeket Hajdúnánás nem hagyott veszni hagyni. Ezeket a fejlesztéseket természetesen nem hagyják szó nélkül azok a hazai és külföldi települések sem, akik szintén szeretnék ötvözni a turisztika, a hagyomány és a gazdaság élénkítő elemeit.

Január 24-én tapasztalat szerző körútra érkezett Hajdúnánásra a finnországi Seinäjoki (szejnejokki) Egyetemről egy 7 fős delegáció, akik ellátogattak a Kendereskertbe és a hamarosan átadásra kerülő vágópontra.

„Mindkét országnak és településnek előnyére válik a közös projektek elindítása és a további együttműködések kialakítása” – emelte ki Dr. Prokisch József egyetemi docens, a delegáció vezetője.

 

"Egyszerre vagyunk tanítványok és példaadók"-Doni hősökre emlékeztünk

Minden eddiginél többen indultak el a 18. Doni Hősök Emléktúra Hajdú-Bihar megyei menetében. A három napos programon közel 130 diák, tartalékos és hivatásos katona tett meg több mint 70 kilométeres távot, ezzel tisztelegve a második világháborúban elesett magyar honvédek előtt. A menet utolsó állomása Hajdúnánás volt.

A Doni Hősök Emléktúra keretében országszerte több helyszínen indítottak menetszázadokat, a fő hangsúly minden esetben a tiszteletteljes megemlékezésen volt csak úgy, mint a hajdúvárosban, Hajdúnánáson is.

„Ez a férfiúi magatartás, ez a kimagasló teljesítmény tiszteletre méltó, őrizzék mindörökre” – kezdte köszöntőjét Buczkó József a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat képviselője. Köszönetét fejezte ki a Doni Emléktúra résztvevőinek, ezzel is segítve bennünket abban, hogy lelkünkben ne feledésből, hanem emlékezésből épüljön fel és maradjon meg az emlékművük – tette hozzá Buczkó József.

„Hódolattal álljunk meg hősi halottaink, sebesülteink ezrei előtt, dicsőség nevüknek, hála és elismerés illesse őket. ..." – idézte egy hadseregparancs méltató szavait Gacsályi Gábor református lelkipásztor. A tiszteletes kiemelte: katonáink helyt álltak végig a háborúban, melyért őriznünk kell mindörökre emlékezetüket.

Dr. Pintér Zoltán, történész a Don hőseit méltatta. „Az ember nem születik hősnek, azonban hőssé válhat akkor is, ha azt nem akarja, de a körülmények azzá teszik. A Donnál halálukban hőssé vált magyar katonáknak ma nem tudnának unokáik leborulni sírjuknál.” Dr. Pintér Zoltán hangsúlyozta, hogy egyszerre vagyunk tanítványok és példaadók: mi ezer év magyar hőseinek tanítványai vagyunk és példát gyermekeinknek fogunk adni.

Az ünnepi köszöntők után a katonák és az emlékezők a hősök emlékművénél hajtottak fejet, majd Hajdúnánás önkormányzata vacsorával várta az emlékmenet résztvevőit.

 

Elindult az új hajdunanas.hu weboldal

Elindult Hajdúnánás új honlapja. Korszerű arculat és sok információ jellemzi az önkormányzat internetes oldalát, melyet sajtótájékoztató keretében mutatott be Szólláth Tibor polgármester.

Több mint 7 évvel az előző honlap elindulása után teljesen megújult a város hivatalos oldala – nemzetközi trendeket követve – aloldalakkal segíti a tájékozódást.

Megőrizve és kibővítve az előzőre jellemző informatív jelleget, modern köntösbe öltöztetett honlapon tájékozódhatnak a helyi történésekről a hajdúnánásiak és a városba látogatók egyaránt. "Fontos az első benyomás” – szokták mondani. Hatványozottan igaz ez egy település honlapjára is, hiszen a mai felgyorsult világunkban, ha utazni szeretnénk vagy hivatalos ügyet intézünk ma már mindezt sokesetben az interneten tesszük.

Szólláth Tibor polgármester úgy fogalmazott: „Egy merőben új szemléletet szeretnénk tükrözni az új honlap bevezetésével, melyen minden olyan információ megtalálható, amit a hajdúnánásiak és a városba érkező turisták kereshetnek."

Az új Hajdúnánás.hu nyitóoldalán keresztül 2 nagy menüpont érhető el:Itt élek és Látogatóba jövök.

Az „Itt élek” menüpont elsősorban a városban élők számára nyújt tájékoztatást. Itt találhatók meg többek között az önkormányzattal kapcsolatos hírek, ügyintézésekhez kapcsolódó információk, elérhetőségek, álláshirdetések, pályázatok, hirdetmények is. Míg a "Látogatóba jövök" menüpont a Hajdúnánásra látogatóknak, a turistáknak nyújt széleskörű tájékoztatást elsősorban a gyógyfürdőről, szállásokról, éttermekről.

A megújult honlapot a mai kornak megfelelően okostelefonokra, tabletekre is optimalizálták, tehát bármilyen eszközön is barangolunk a hajdunanas.hu oldalon kényelmesen, az eszköznek megfelelő nézetben tudjuk megtenni.

Az eddiginél jóval több hírt, információt tartalmazó oldal, kapcsolatban fog állni a Hajdúnánási Televízió saját Youtube-csatornájával, valamint az önkormányzat Facebook-profiljával. További újdonság, hogy az elérhetőségek menü pont alatt egy fontos funkció is megtalálható: az „Írjon nekünk”, melynek segítségével a honlapon keresztül tudjuk elküldeni véleményünket, problémáinkat, melyek közvetlen az önkormányzati ügyintézőkhöz kerülnek, ezzel is elősegítve a gyorsabb ügyintézést. De nem tűnt el a régi honlap sem, továbbra is elérhető az archiv.hajdunanas.hu-ra kattintva.

 

Felhívás méhészeknek

Tisztelt Méhészek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet értelmében 2018. február 28-ig a méhészkedésüket (méhtartást), amennyiben azok tartási helye Hajdúnánás város közigazgatási területén van, nyilvántartásba vétel céljából be kell jelenteniük.

Tájékoztatásul közöljük, hogy újonnan kezdett méhészkedést nyilvántartásba vétel végett a tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül szintén be kell jelenteni. A bejelentéshez nyomtatványt Hajdúnánás Városi Önkormányzat Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodáján igényelhetőek.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

 


7. oldal / 113


www.honlapbolt.net
2010