Helyi közélet

Helyi értékek mentén: Sajtótour 2017.

Idén június 9–10. között második alkalommal szervezte meg Hajdúnánás Város Önkormányzata a Sajtótour elnevezésű két napos programját. A rendezvény nem titkolt szándéka, hogy a helyi, vagy éppen országos média bevonásával egyre szélesebb körben ismertesse meg mindazokat a jó gyakorlatokat, amelyeket Hajdúnánás városa az elmúlt évek során megvalósított a közfoglalkoztatás, a szociális földprogram, vagy éppen a közösségi művelődés terén. Bemutatni azokat a tevékenységeket, amelyek segítenek, segítettek jobb, élhetőbb hellyé tenni városunkat.

A városunk fejlődését bemutató rendezvény első részére a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban konferencia termében zajlott, ahol az írott és elektronikus sajtó képviselői töltötték meg a termet. A plenáris ülésen Halász János, a Városok, Falvak Szövetségének elnöke, országgyűlési képviselő mondott megnyitó beszédet. Kiemelte, hogy „példaértékű a város kezdeményezése. Mármint bemutatni a nagyobb nyilvánosságnak is egy közösség eredményeit. És mindezt úgy, hogy együtt érezzük át a találkozás pillanatait, a hagyományteremtés gondolatát úgy, hogy bemutatjuk egy alkotó közösség mindennapi eredményeit. A közösség érdekeit figyelembe véve kell megoldani közös dolgainkat.”

Szólláth Tibor polgármester úr is köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Kiemelte, hogy a sikerek élményét át kell adni másoknak is… Mindent támogatni kell, ami egy közösséget fejleszteni tud… Mindenki érezze jól magát városunkban.”

Az elhangzott megnyitó gondolatok után a területfelelősök vázolták az elért eredményeket, bemutatták, hogy mi is történt városunkban az utóbbi időben.

A megjelentek nagy érdeklődéssel követték Szólláth Tibor, Tóth Imre, Varga Tamás, Simon György, Fűz Andrásné, Nagyné Juhász Krisztina, Vargáné Gál Viktória és Szilágyi Erzsébet előadását. Minden elhangzott gondolat a hajdúnánási logikát húzta alá.

„Hajdúnánás 2010-ben ugyanolyan lehetőségekkel indult, mint sok másik település az országban. A hajdúsági kisváros megmutatta, milyen utat járhat be egy település, ha a saját erőforrásait és a külső támogatásokat, lehetőségeket átgondoltan használja fel. Megmutatta, hogyan lehet a múlt értékeit megőrizve és átörökítve alkalmazkodni a modern kihívásokhoz, legyenek azok fogyasztói igények, vagy munkahelyteremtés, mindezt nem mások utánzásával…, hanem önálló gondolkodással, innovációval, együttműködéssel.

A város közössége komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy élhető, fejlődő várost teremtsen… Átgondolt, logikus beruházásokkal a következő generációknak is építkeznek.” Sok megküzdött konfliktus, megélt érzelem, tanulás, lemondás és áldozat sorakozik azon az úton, amit végigjártak az elmúlt évek során. „A közös cél, a közösség érdeke és a lassan körvonalazódó eredmények igazolták a kitartást, olyannyira, hogy több hazai és nemzetközi díjat nyertek az említett programok, kezdeményezések.”

Polgármester úr gondolata: „az elmúlt időszakban a helyi emberek kezük munkájával elérték, hogy Hajdúnánás a saját lábán is meg tudjon állni azáltal, hogy hasznosítja saját, helyi erőforrásait, amely az önfenntartás felé vezet bennünket.”

A rendezvény résztvevői ebéd után helyszíni programok keretében is megismerhették az elért eredményeket.

Gut István

 

PEDAGÓGUS NAP

2017. június 6-án hajdúnánási pedagógusokkal telt meg a Művelődési Központ színházterme.

Június első hétvégéje több mint 60 éve ünnep, ugyanis ekkor köszöntjük a pedagógusokat, oktatókat és nevelőket. Ez a nap alkalom arra, hogy visszaidézzük a múltat, iskolás éveinket, amelyet felnőttként már egészen másként látunk.

Felsejlik egy-egy kedves arc, aki vezette kezünket a betűvetés tudományára tanítva, aki bevezetett bennünket a számok világába, megalapozta jövőbeni tudásunkat. Őrizzük iskolás kori emlékeinket, amelyek az idő múlásával megszépülnek, átértékelődnek, őrizzük felkészítőink nevét és emlékét.

A bevezető gondolatok után Szólláth Tibor polgármester úr mondta el köszöntő gondolatait. Emlékeztetett a pedagógusok felelősségteljes munkájára. Arra, hogy nagyon fontos az, hogy az iskolás évek alatt milyen alapot sikerül biztosítani a felnövő, jövő nemzedék számára.

Elismerés, megbecsülés és köszönet jár a becsülettel végzett munkáért, amelyet társadalmunk igyekszik biztosítani a pedagógus társadalom számára.

A köszöntő beszéd után került sor a Polgármesteri Elismerő Oklevelek átadására.

Ezt az elismerést kapták több évtizedes kimagasló és példamutató munkájukért: Daróczi Antalné óvodapedagógus; Pálfi Lászlóné óvodapedagógus; Gömöri József gimnáziumi igazgató; a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium magyar-történelem szakos munkaközössége; Lukácsné Tompa Zsuzsanna és Lukács László pedagógusok; Tóth Franciska pedagógus; Demeterné Vajda Piroska pedagógus; Győriné Tanner Márta pedagógus; Mezeiné Gurbán Juliánna pedagógus; Kaprinyákné Ádám Edit pedagógus; Kéki Imre zenepedagógus; Máté Erzsébet pedagógus; Póser Tiborné pedagógus; Kékiné Borbély Zsófia pedagógus.

Szívből gratulálunk szép elismerésükhöz, további munkájukhoz erőt és egészséget.

Az ünnepség hivatalos részét kulturális műsor követte. Az immár nemzetközi hírnévnek örvendő 4 for Dance együttes színvonalas műsorában gyönyörködhetett a közönség.

Gut István

 

Hajdúnánási gimnazisták a budapesti Kendo Európa-bajnokságon

2017. május 12–14 között a budapesti Tüskecsarnokban rendezték meg a 28. Kendo Európa-bajnokságot, amelynek házigazdája a Magyar Kendo Szövetség volt. Már a verseny megkezdése előtt történelmi pillanatnak lehettek tanúi az EB-re látogató közönség: az Európa-bajnokságok történetében először 41 ország, 537 versenyzőjével jelent meg.

Hajdúnánási vonatkoztatása is volt az eseménynek.

Az természetesnek mondható, hogy a Hajdúnánási Iskolai Kendo Klubból ketten vettek részt az esemény szervezésében, viszont a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium 10. A osztályos tanulói is megismerték az Európa-bajnokság hangulatát. Szemán István tanár úr jutalomkirándulással egybekötve hozta el diákjait.

A gimnáziumban a 2016/2017-es tanévben kezdődött a kendo oktatása Usui Atsuto japán testnevelő tanár segítségével. Az osztályoknak heti 1 alkalommal, testnevelés órán kell a kendo alapjait elsajátítani. A jutalom kirándulás lehetőségét a leglelkesebb osztály kapta, és mivel nem volt kötelező a részvétel 13-an jelentkeztek önként.

A diákok nagy izgalmakkal szembesültek, ugyanis a magyar férfi válogatottnak (hősies küzdelmek árán) az elődöntőig lehetett szurkolni, ahol a francia csapattal kerültek szembe. A franciák megállították a magyarokat, és meg sem álltak az Európa- bajnoki címig. A magyar csapat végül nagyon szép eredménnyel, bronzéremmel zárta kontinens viadalt.

A diákok élménybeszámolóikban nagyon nagy lelkesedéssel írtak a kendoról és az EB-n szerzett tapasztalataikról. Rékasi Fruzsina (16 éves) az alábbi mondatokat írta: „Attól függetlenül, hogy a magyar csapat harmadik lett, én is nyertesnek tekintem magam. Felejthetetlen élményeket, emlékeket kaptam, mert ez a bajnokság több volt, mint verseny. Végig azt gondoltam, hogy versenyzők hatalmas tiszteletet érdemelnek.” Egy másik tanuló, Lukács Liza (16 éves) szintén pozitív szavakkal illette a versenyzőket: „Tisztelték egymást, ugyanakkor rettenthetetlenül küzdöttek a győzelemért minden erejüket beleadva. A győztes dicsőséggel és éremmel gazdagodott, ami igazán meglepő, hiszen ezt a sportágat nem fertőzte meg az anyagiasság problémája.” Ezekkel az élményekkel zárva az iskolában folytatódik a kendo oktatása és remélhetőleg még több pozitív tapasztalatot tudnak nyerni a diákok, ebből az igen különleges harcművészetből.

 

Készül legalább három emberöltőre

E szavakkal mutatta be Székely Csaba fafaragó mester azt a félkész állapotban lévő székely kaput, melyet Csíkszereda megyei jogú város fog ajándékozni Hajdúnánás városának, a 3200 székely menekült 1916–1918 közötti befogadásáért.

A mester műhelye Csíksomlyóban van, a Szék utcában, félúton Somlyó és Csíkszereda között. Szakrális helyen születik hát a székelyek háláját kifejező emlékjel, melyet a csíksomlyói búcsúra érkezett 18 fős hajdúnánási csoport láthatott a búcsú napjának délutánján.

A mester és Gyarmati Zsolt múzeumigazgató mutatta be a készülő munkát. Anyagát tekintve tölgyfa, a rajta elhelyezett motívumok pedig a székely kapuk legrégibb, legarchaikusabb formavilágát vonultatják fel, A munkálatok szakmai vezetésével az igazgató urat bízta meg Ráduly Róbert polgármester úr.

A félkész állapotban lévő alkotás egy nyílatú, azaz két kapuzábén álló építmény, melynek tetőzetét kétsoros galabbúg zár majd le zsindelyfedéssel ellátva. Kontyfáján már olvasható a felirat, amely a következőképpen hangzik:

Isten fizesse meg. Alatta pedig: Hálából székely véreink 1916–1918 közötti befogadásáért. Hátlapján Csíkszereda város felirat és az állítás időpontja, valamint az alkotó neve olvasható.A készülő székely kapu

Avatása a Székely Menekültek Emléknapjának keretében, szeptember 10-én történik majd, melyet a két város közötti testvértelepülési kapcsolatról szóló dokumentum aláírása előz meg.

Ez a műalkotás a főtéren fog állni, a Trianoni Emlékkő előtt. Helyét Csíkszereda küldöttségével még idén márciusban találtuk meg. A legméltóbb hely. A Nemzeti Összetartozás Napján alatta léphetünk majd az emlékműhöz koszorúinkkal, hiszen ez az emlékjel és az emlékkő ugyanazt szimbolizálja: az egykor volt történelmi Magyarországot.

A székely kapu a székely nép nemzeti jelképe, nemzeti öröksége, önazonosságának kifejezője. Ez az ajándék a hála kifejezésén túl összetartozásunk generációkra szóló jelképe is lesz, melynek fundamentumát eleink rakták le éppen száz esztendővel ezelőtt.

A mester, amikor átadja újabb alkotását megrendelőjének, e szavak kíséretében szokta nyújtani kezét: ez a kapu nem csak az öné és nem csak önt szolgálja, hanem unokáit is.

Mi éppen három emberöltőre vagyunk eleink emberbaráti cselekedetétől. Az elmúlt években sikerült a felejtés homályából napvilágra hozni az akkoriak befogadó szeretetét. Ez a kapu őrzője, figyelmeztető jele lesz az emlékezésnek, hogy üzenete unokáink épülésére is szolgáljon.

Buczkó József

 

Emlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján

Június 4-e közel 100 éve a magyar nemzet gyásznapja. Közismert a tény, az első világháborút lezáró trianoni békediktátum hazánkat sújtotta a legjobban. Az országcsonkításnak, a nemzettestek elcsatolásának máig ható következményei vannak. 2010 óta június 4-e már Nemzeti Összetartozás Napja; a megemlékezések e kettőség jegyében zajlanak szerte a Kárpát-medencében, s mindenhol, ahol magyarok élnek.

Idén is emlékeztünk és emlékeztettünk június 4-én a trianoni békediktátum 97. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Napján arra a napra, amelyen a győztes nagyhatalmak szinte kivégezték a Magyar Királyságot 1920 nyarán.

Hazánk vesztesége szinte felfoghatatlan volt. A győzők célja, kimondva-kimondatlanul a magyarság, e rebellis nemzet beolvasztása, ellehetetlenítése volt. Az elhibázott döntéssorozat már akkor, ott, sokak számára nyilvánvalóvá tette egy újabb háború kirobbanását.

A Himnusz közös eléneklése után Sajó Sándor Magyar ének 1919-ben című verséből hallhattunk részleteket Szatmári Tony megzenésítésében és előadásában.

Ezt követően Kovács Zsolt önkormányzati képviselő idézte fel a 97 évvel ezelőtti eseményeket. Szólt arról a veszteségről, amely hazánk helyzetét alapjaiban változtatta meg Európában, arról a megalázó béke feltételrendszerről, amellyel sajátos módon szinte csak Magyarországot sújtották a győztes nagyhatalmak. De a magyarság mindezek ellenére megmaradt, ha megfogyva is, ha visszaszorítva is, de a mai napig él nemzet e hazán.

Az ünnepi emlékezés után a kegyelet virágainak, koszorúinak elhelyezése következett a Trianoni emlékműnél.

A városi közös főhajtás után a művelődési központ színháztermében a Boreko Színház Üzenet haza címmel színvonalas irodalmi összeállítással emlékezett Trianonra, magyarságra, hazaszeretetre, megmaradásra, összetartozásra.

HNU

 


8. oldal / 110


www.honlapbolt.net
2010