Helyi közélet

EBÖSSZEÍRÁS

FELHÍVÁS

HAJDÚNÁNÁS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Hajdúnánás város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2017-ben ismételten ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás 2017. szeptember 28-tól 2018. február 28-ig terjedő időszak alatt az ebtulajdonos/ebtartó részéről – a 2014. évben végzett összeíráshoz hasonlóan - önbevallásos módszerrel történik.

Az erre a célra rendszeresített adatlap elérhető

2017. szeptember 28-tól Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) információs irodájánál,
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálynál (Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) ügyfélfogadási időben (hétfőn, szerdán és csütörtökön 8-12.00 óráig)
illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.hajdunanas.hu).

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap”-ot kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Kérjük, hogy a bevallást mindenképp a rendszeresített adatlapon tegyék meg, s azt aláírásukkal lássák el.

Az ebösszeíró adatlapot (ebenként kitöltve) az alábbi módon lehet benyújtani:

Postai úton Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám címre, személyesen az Önkormányzat Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájának 27. számú irodáján, 06-52/381-087 faxszámra, vagy elektronikusan: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. levélcímre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ebösszeírás minden kül-, és belterületi ingatlant érint.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy az önbevallás azokat az ingatlanokat is érinti, ahol ebet nem tartanak, így ezen felhívással egyidejűleg kérjük Hajdúnánás város lakosságát, hogy amennyiben nem tartanak ebet, úgy arról is nyilatkozzak, az adatlapon szereplőek szerint.

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik a 2014. évi ebösszeírásnál vagy jelen ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tettek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeíró adatlapok eljuttatásának határideje: 2018. február 28.

Felhívjuk továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni a fent megadott elérhetőségek valamelyikén. (változás bejelentő lap)
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóság tartalmát a Hajdúnánás Városi Önkormányzat munkatársai ellenőrizni fogják.
Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírság mértékének megállapításáról az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján - minimum 30.000,-Ft pénzbírság.


Együttműködésüket köszönjük!


Hajdúnánás, 2017. szeptember 20.


Dr. Kiss Imre

jegyző


Ebösszeíró adatlap

Változás bejelentő lap

 

ÉRTESÍTÉS!

 

Megújul a Hősök Temetője

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeuma Nagy Háború centenáriuma alkalmából célul tűzte ki a Magyarországon található első világháborús hadi sírok, hősi temetők rendbetételét. E cél elérése végett 2016-ban pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok számára. Hajdúnánás városa az elsők között nyújtotta be szakmai elképzeléseit a Hősi Parcella felújítására, a jelenleginél méltóbb állapotba hozására, s ennek megvalósítására 4.2 millió forint támogatásban részesült.

Dr. Berencsy János polgármestersége idején, még a világháború derekán, 1916-ban döntöttek egy kiemelt helyen nyitandó hősi temető létrehozásáról „a harctéren szerzett sebesülés, betegség és fáradalmak folytán elhalt katonák részére.” A 672 áldozatból 42-en alusszák örök álmukat ezen a helyen.

1927-ben, hogy a hősök sírja fölött is őrködjön a katonás rend, műkő sírjelek is készültek, melyek az ideiglenes fa fejfákat váltották fel. A hősök iránti kegyelet bizonysága, hogy a harctéren elesettek és a békeidő áldozatai is itt kaptak helyet. Összesen 63-an pihennek köztemetőnk legszebb helyén.

Minden Hősi Parcellában elhantolt hősünk sírhelye megújul. Teljes felújításon esnek át a sírkövek, a parcella nyugati oldalán kovácsoltvas díszkerítést helyezünk el, melyet a szanált régi felső temetőből mentettünk át, körben pedig sövénytelepítéssel jelezzük a díszsírhely területét.

Készül még egy emlékoszlop is, amely tájékoztat a Hősi Parcelláról, valamint arról, milyen anyagi forrásból valósult meg a teljes rendbetétel.

Elődeink kegyeleti okokból hoztak létre méltó emlékhelyet hőseik számára. Nekünk az a feladatunk, hogy méltó megőrzésével emlékeztessük a maiakat és utódainkat a hazáért hozott hősi áldozatra.


Kedves Hajdúnánásiak!

A Halottak Napja környékén a Honvédelmi Minisztériummal közösen nagyszabású avatási ünnepség keretében emlékezünk majd a száz évvel ezelőtti hőseinkre. Éppen ezért kérjük azokat, akiknek hősi halottja nyugszik a Hősi Parcellában, jelentkezzen az alábbi telefonszámon, vagy személyesen, hogy meghívót küldhessen a Honvédelmi Minisztérium számukra.

Tel: 06/70 445 4038, vagy Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény, Kossuth u. 13.

Buczkó József

 

Közkifolyók megszüntetése

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II.27.) Kormányrendelet 81. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58.§ (11) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve Hajdúnánás város közigazgatási területén az alábbi helyszíneken a közkifolyókat megszünteti a Tiszamenti Regionális Vízművek munkatársaival:


Attila u.26.,
Attila u.42.,
Attila u.67.,
Bethlen G. u. 12.,
Dobó I. u.13.,
Dorogi u.76.,
Dózsa György u.16.,
Hunyadi u. 68.,
Hunyadi u. 95.,
Jókai u.17.,
Jókai u.25.,
Liliom u.2.,
Magyar u. 81.,
Mátyás Király Krt.14.,
Mátyás Király Krt.32.,
Perczel u.36.,
Petőfi u.2.,
Petőfi u.22.,
Petőfi u.54.,
Sarló u. 14,
Tiszavasvári u. 7.,
Tiszavasvári u.45.,
Zrínyi u. 1.,
Zrínyi u.19.,
Ady E. Krt.-
Tulipán sarok,
Árpád u.36.,
Balogh Zs. U. 8.,
Baross u.21/a,
Báthory u. 47.,
Báthory u. 5.,
Batsányi u.6.,
Béke u.-Baross u. sarok,
Bercsényi u.14.,
Damjanich u.2.,
Damjanich u.24.,
Dobó I. u.15.,
Esze Tamás u. 9.,
Eszlári u. 22.,
Fáy A. 28.,
Hajdú u. 57.,
Hajdú u.-Munkácsy sarok,
Jegyző Nagy Imre u. 12.,
Kabay u. 9.,
Kasza u. 29.,
Kazinczy u.42.,
Kazinczy u.6.,
Kinizsi u. 16.,
Kiss Ernő u. 10.,
Kiss Ernő u.28.,
Pöstyén u. 19.,
Lehel u.16,
Magyar u.19.,
Mikes K. u. 14.,
Móricz Zs u.14..,
Munkácsy u.45.,
Munkások u. 18.,
Munkások u. 53.,
Munkások u. 78.,
Nefelejcs u.1.,
Nikodémusz u.24.,
Petőfi u.2.,
Polgári u.48.,
Rákóczi u.31.,
Soós G.u.6.,
Szabadság u.1.,
Szabadság u.-Báthory sarok,
Tarr Kálmán u. 34.,
Toldi u.17.,
Toldi u.29.,
Tulipán u. Nyíregyházi u. sarok,
Vasvári Pál u.26.,
Vörösmarty u.24.,
Vörösmarty u.46.,
Fő u.15.,
Veres Péter. u. 13.,
Tessedik Sámuel u.

 

Lakossági Meghívó

 


9. oldal / 113


www.honlapbolt.net
2010