Helyi közélet

Áldott Húsvéti Ünnepeket!

 

Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram

Kertkultúra és kisállattartási alprogram

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a tavalyi évben sikeresen vett részt az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal „Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram megvalósításának támogatása” címmel meghirdetett pályázatának Kertkultúra és kisállattartási alprogramjában.

Az alprogram célja a bevont résztvevőknek a saját háztartás-gazdaságuk, kertkultúrájuk művelésében történő munkatapasztalat kialakításának elősegítése.

A tevékenység irányulhat a háztáji konyhakertek megművelésének elősegítésére, és/vagy családi állattartás, - tenyésztés beindítására.

A program keretében 800.000,- Ft összegű támogatás kerül felhasználásra 21 család részére nyújtott vetőmag-egységcsomag, növényvédő szer, előnevelt csirke és indító táp formájában.

A szükséges kompetenciák elsajátítása és munkatapasztalat megszerzése érdekében szakképzett mezőgazdasági végzettségű szakember segíti a kedvezményezettek programra történő felkészülését, folyamatos szaktanácsadást nyújt, és a program időszakában, mint folyamatsegítő mentor biztosítja a program sikeres megvalósulását. A program eredményes végrehajtást a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde munkatársai is segítik Szólláth Tibor polgármester operatív irányítása mellett.

A programban részvevő családok számára nyújtott mezőgazdasági javak és a folyamatos szaktanácsadás biztosításával egy megélhetést segítő, életminőséget és önálló egzisztenciateremtési esélyt javító, öngondoskodásra nevelő program megvalósítására nyílik lehetőség ebben az évben is.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, mint lebonyolító szerv közreműködésével valósul meg.

 

Szelektív Hulladékgyűjtési Naptár 2017

A képre kattintva nagyobb lesz.

 

Képviselő-testületi ülés 2017.03.30.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat p o l g á r m e s t e r é t ő l      
Száma: 4478-1/2017.
M E G H Í V Ó

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

2017. MÁRCIUS 30-ÁN – CSÜTÖRTÖKÖN – DE. 9,00 ÓRAI


kezdettel a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermébe  összehívom.

Javasolt napirendi pontok:

1.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.) Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodásról szóló 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

3.) Előterjesztés a Hajdúnánás városi fejlesztéseket megalapozó dokumentumainak partnerségi egyeztetési  szabályairól  szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

4.) Tájékoztató a településképet érintő jogszabályi változásokról, a településképi arculati kézikönyvről, a településképi rendeletről, illetve azok előkészítésükről*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

5.) Előterjesztés településrendezési eszközökkel kapcsolatos jogszabályváltozásokból következő önkormányzati feladatokról, kötelezettségekről*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

6.) Előterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

7.) Tájékoztató a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

8.) Előterjesztés a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja 2016. évi önkormányzati támogatásáról szóló elszámolásra

Előadó: Szólláth Tibor polgármester

9.) Tájékoztató a városban működő szociális ellátásokat biztosító szolgáltatók munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

10.) Előterjesztés a Hajdúnánás Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám) beszámolójához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

11.) Előterjesztés Hajdúnánás Város Közművelődési Koncepciójához kapcsolódó Intézkedési Terv felülvizsgálatára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

12.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló közösségi terek hasznosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

13.) Előterjesztés a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” tárgyú pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás megtárgyalására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

14.) Előterjesztés a 2017. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt  pályázat benyújtásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

15.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti bérlakás épület felújításának önerejéhez hitel felvételére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

16.) Előterjesztés a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

17.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel időpontjának meghatározására a 2017/2018-es nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

18.) Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám) csoportjának létszámbővítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

19.) Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

20.) Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. támogatásokkal, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő eszközökön és ingatlanokon végzett beruházásokkal való elszámolásra
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

21.) Előterjesztés a Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Szövetség (4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 9. szám) kérelméről*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

22.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 27. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

23.) Előterjesztés ingatlan vételi ajánlat megtételéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

24.) Előterjesztés megvételre kínált ingatlanokról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

25.) Előterjesztés kisközök ajándékozásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

26.) Előterjesztés termőföld felajánlásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

27.) Előterjesztés önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének jóváhagyására és a vételár megállapítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

28.) Papp Gáborné képviselő asszony képviselői önálló indítványa a közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

29.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások nem szociális jelleggel történő bérbeadásáról*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

30.) Előterjesztés határozott időtartamra, nem szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

31.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

32.) Különfélék


Hajdúnánás, 2017. március 22.

Szólláth Tibor

polgármester

 

Az előterjesztéseket mellékletekkel együtt egyben zip formátumban letöltheti INNEN.

 

Megalakult a Hajdúnánás Városi Rendészet


Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a Képviselő-testület módosította a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát azzal, hogy 2017. március 1. napjával létrehozta a Hajdúnánás Városi Rendészetet.

A Rendészet tagjai a közterület-felügyelők és a mezőőrök, összesen 11 fő.

A Rendészet vezetője: Molnár Miklós, elérhetősége: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Tel.: 52/381-411/133 mellék, mobil: 06-30/567-1376

A Rendészet feladatai:

Hajdúnánás város közigazgatási területén a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben a mezőőrök számára meghatározott feladatok ellátása; a köztisztasági és a közterület rendjével kapcsolatos feladatok ellátása; közterület-használati engedélyezési eljárások lefolytatása, közterület-használattal kapcsolatos feladatok, útlezárások engedélyezése; városrendészeti feladatok ellátása; belterületen parlagfű mentesítéssel kapcsolatok feladatok.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

 


10. oldal / 107


www.honlapbolt.net
2010