Helyi közélet

III. Székely Menekültek Emléknapja

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Római Katolikus Egyházközség szervezésében 2013. szeptember 22-én szentmisével és koszorúzással emlékeztek meg annak 3200 székely menekültnek a befogadásáról, akik számára az első világháború ideje alatt szűkös körülmények között élő városunk közössége menedéket nyújtott.Közel száz esztendő telt el azóta, hogy az első világháború idején, 1916 őszén Magyarország keleti vármegyéit ért román katonai támadások miatt a székelységnek menekülnie kellett. „Több mint 206 ezer ember indult el gyalog, ló-, tehén, vagy ökörfogaton, illetve vasúti szerelvényekkel, hogy a menekülés végcéljaként kijelölt helyeken fedélhez, élelemhez jussanak„- írja Buczkó József etnográfus Szállást adtunk Hűséges magyar véreinknek c. könyvében. Ebben az időszakban városunkban több mint 3200-an kértek és kaptak menedéket a nánásiaktól.

Hajdúnánáson 2011 óta minden év szeptember végén egyházi és világi személyek együtt emlékeznek meg az immár 97 éve történt székely menekültek városunkba való befogadásáról. Az ünnepség az előző évekhez hasonlóan a Római Katolikus templomban szentmisével vette kezdetét, melyet a Csíkszentgyörgyről érkezett főtisztelendő Pál Vilmos Barna esperes-plébános mutatott be, igét hirdetett Fejér Lajos Kilyénfalva plébánosa és Kerekes László római katolikus káplán atya.

A misét a templomkertben megemlékezés követte, ahol Holocsi Mária Anna tolmácsolásában a hajdúnánásiak és a székelyföldről érkezett vendégek a menekülés viszontagságairól hallhattak részletet a fent említett könyvből. Az összetartozás jelképeként Pál Vilmos Barna esperes-plébános a Székely Menekültek Emlékkeresztje mellett helyezte el a Csíkszentgyörgyről hozott porszemeket.

Szólláth Tibor köszöntőjében a befogadás történetéből az együttműködés jelentőségére, a szórványtelepüléseken élő magyarokkal való kapcsolattartás fontosságára hívta fel a figyelmet. A városvezető beszélt a „Szórványprogramról”, melynek keretében hajdúnánási pedagógusok hosszú utat vállalva négy Érmelléki szórványtelepülésen élő gyerekek számára tartanak rendszeresen foglalkozásokat. Hangsúlyozta, hogy a szórvány, mint fogalom mára már nem kizárólag határainkon túl tölthető meg tartalommal, hiszen hazánkban is vannak olyan területek, ahol a magyarság szórványként van jelen. Az elkövetkezendő évek feladata és kihívása ennek a helyzetnek a kezelése.

Az erdélyi vendégek hálás szívvel fogadták, hogy Hajdúnánás nemcsak a válságos időkben nyújt segítő kezet felebarátainak, hanem napjainkban is őrzi ennek emlékét.

Az ünnepség zárásaként nagytiszteletű Gacsályi Gábor református lelkipásztor mondott igei köszöntőt, melyet a Székely Menekültek Emlékoszlopának koszorúzási szertartása követett. A vendégek a Himnusz és a Székely Himnusz eléneklésével zárták az emléknapot, ezzel is építve az összetartozás hídját.Az eseményről készült többi fotó megtekinthető IDE kattintva vagy a Képek menüpont alatt.


 

„Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért”

Az időskorúak segítését célzó szociális programhoz csatlakozott Hajdúnánás. A „Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért” - értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel című projekt Budapest belvárosából indult, de már számos vidéki kis- és nagyváros is sikerrel működteti.Jeneiné dr. Rubovszky Csilla, az Emberi Erőforrások Minisztériumának idősügyi miniszteri biztosa és dr. Juhász Endre, Hajdúnánás alpolgármestere 2013. szeptember 26-án sajtótájékoztató keretében beszélt az év őszén városunkban induló mintaprogramról. „Az ország teljes népességének 4,8%-a, mintegy 475.000 fő, 80 év feletti. Ezen idősek küzdenek az elmagányosodással és könnyen bűncselekmények áldozatává válhatnak, hiszen 80-85 százalékuk egyedül él.” – nyilatkozta a tárca miniszteri biztosa. A főváros V. kerületének alpolgármestereként is tevékenykedő miniszteri biztos az idősgondozásban való aktív szerepvállalásra hívta fel a figyelmet. A programmal egy olyan biztonsági háló kiépítését kezdeményezik, amellyel az idős emberek önálló életvitelüket saját otthonukban minél tovább fenn tudják tartani, éppen ezért a projekt a 80 év feletti emberek magányának és mindennapi gondjainak enyhítésére nyújt megoldást.

A miniszteri biztos asszony arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idősek életminőségének javítása mellett a munkahelyteremtés is célként fogalmazódott meg, hiszen a Belügyminisztérium támogatásával a projekten belül országos szinten 377 közfoglalkoztatott juthat munkához.  A kezdeményezésbe bevonták a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Áldozatvédelmi Programját, valamint középiskolás önkénteseket is. Az igazolvánnyal rendelkező közfoglalkoztatottak munkába állásukat követően keresik fel a településen élő 80 év felettieket és egy 8 pontos kérdőív segítségével felmérik azt, hogy a legidősebb időseknek miben tudnak segíteni. Jeneiné dr. Rubovszky Csilla köszönetét fejezte ki a város vezetése felé a programhoz való csatlakozásért.

Dr. Juhász Endre alpolgármester hozzátette: Hajdúnánás a mintaprojektben történő részvétellel 14 főt segített munkalehetőséghez, akik a program első ütemében azt a megközelítőleg 700 érintettet fogják felkeresni, akik 80 év felettiek. A projekt szakmai vezetését a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat végzi. A munkavállalók első lépésben felmérik az érintettek részvételi szándékát, hogy igenlő válasz esetén azt, hogy miben tudnak nekik segíteni.  A programban történő részvétel esetén igény szerint látogatják őket, beszélgetnek velük, bevásárolnak számukra, és támaszt nyújtanak nekik a mindennapokban. Alpolgármester úr bizakodva tekintett a jövőbe a mintaprojekt hosszú távú működésére vonatkozóan.

Forrás: hajdunanas.hu

 

Kendó bemutatók és nyílt nap

A Magyar Kendo és Iaido Szövetség Miskolcról és Debrecenből érkezett csoportjai tartottak bemutatókat a 2013. október 4-én délelőtt a Bocskai István Általános Iskola és Művészeti Iskola Óvoda utcai, Polgári utcai és Baross utcai intézményegységeinek aulájában, tornatermeiben valamint a gimnáziumban.

A tanórák közti szünetekben Mihalik Hunor, a Magyar Kendo Szövetség főtitkára, kendo tanár ismertette harcművészet lényegét, sajátosságait és szabályait. A diákok érdeklődve figyelték a kendokak felszereléseit, és a japán vívás technikáját.

A látványos bemutatók sora október 5-én délután tovább folytatódott: a Bocskai Filmszínház épületében interaktív nyílt nap keretében a szövetség Miskolcról és Békéscsabáról érkezett tagjai révén a kendó kardforgatási technikájából kaphattak ízelítőt a tanulók. A bemutatót filmvetítés előzte meg, melynek keretében a Vadon hercegnője című animációs filmet tekinthették meg az érdeklődők és sokak örömére a vetítés alatti szünetben lehetőség nyílt arra is, hogy a vívás során alkalmazott felszereléseket, eszközöket kipróbálhassák.

Hajdúnánáson október 8-ától kezdődően indulnak a kendo edzések, amelyeknek a Bocskai István Általános Iskola és Művészeti Iskola Iskola utcai intézményegységének tornaterme ad otthont.

Az edzéseket Mihalik Hunor tartja keddenként este hat órától nyolc óráig, csütörtökönként pedig este fél héttől fél kilencig.

Az edzésekre minden keleti harcművészet iránt érdeklődőt sok szeretettel várnak.Az eseményről készült többi fotó megtekinthető IDE kattintva vagy a Képek menüpont alatt.

 

Az aradi tizenhárom

Országszerte és határainkon túl is tartottak megemlékezéseket október 6-án, az aradi vértanúk napján, amelyet 2001-ben a magyar nemzet gyásznapjává nyilvánítottak.

164 évvel ezelőtt, 1849. október hatodikán hajnalban végezték ki Aradon a forradalom és szabadságharc 12 honvédtábornokát és Lázár Vilmos ezredest, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Nánás Pro Cultura szervezésében városunk főterén a 13 aradi vértanú tiszteletére tartott ünnepségre valamennyi alapfokú és középfokú oktatási intézményből diákok és pedagógusok érkeztek mécsesekkel a kezükben, fejet hajtva az életüket és vérüket a hazáért áldozó honvédtisztek emléke előtt.
A megemlékezés nemzeti imádságunk, a Himnusz dallamainak közös eléneklésével vette kezdetét. A megjelent intézmények, iskolák képviselői, tanulói és a város lakossága a Csűrdöngölő Népzenei Együttes zenei kísérete mellett a Kossuth szobor talapzatánál koszorúik elhelyezésével, mécseseik meggyújtásával rótták le kegyeletüket.
A sötétedéskor elhelyezett, pislákoló mécsesek meghitt hangulatot teremtettek az emlékezők körében. A koszorúzást követően Bárdosi Ildikó éneke és az általános iskolák diákjainak előadásában elhangzó versek, prózai művek révén a forradalom és szabadságharc eseményeire, sötét éveire és a hősi halált halt vértanúkra emlékezhettek meg közösen a jelenlévők. Az ünnepi műsor a Bocskai iskola Bocskai Apródjai, Szivárvány, Cinegelábúak és az Aranyszalma Ifjúsági Néptánccsoport előadásával és a Szózat dallamaival zárult.

Az aradi vértanúk cselekedeteikkel, hősi viselkedésükkel utolsó perceikben is példát mutattak a hazaszeretetről, és a haza iránti hűségről a világnak és a nemzetnek egyaránt.

Az eseményről készült többi fotó megtekinthető IDE kattintva vagy a Képek menüpont alatt.

Forrás: hajdunanas.hu

 

Szeptember 14. az Elsősegélynyújtás Világnapja

Évente több mint egymillióan veszítik életüket valamilyen közlekedési baleset következtében a világon. A Vöröskereszt idén az Elsősegélynyújtás Világnapján a közlekedésbiztonságra fókuszált.


A Vöröskereszt ezen a napon az elsősegélynyújtók által megmentett életekről emlékezik meg, és a világban leggyakrabban előforduló balesetekre, sérülésekre és azok ellátására hívja fel a figyelmet.

Az idei kampány fókuszában a biztonságos közlekedés áll. A téma aktualitását mi sem bizonyítja jobban, minthogy a világon naponta mintegy háromezer ember veszíti életét közúti balesetben, közülük körülbelül ötszáz gyermek. Ez 1,2 millió halálesetet jelent egy év alatt – ami hasonló veszteségeket okoz, mint a tuberkulózis, a malária vagy az AIDS vírus. A világon bekövetkező közlekedési halálozásoknak elsősorban a gyalogosok, a motorosok és kerékpárosok valamint azok utasai esnek áldozatul.
A Hajdúnánási Vöröskereszt ennek szellemében tartotta meg rendezvényét Újtikoson, ahol is az elsősegélynyújtás fontosságával valamint a belesetek megelőzősnek legegyszerűbb módjaival ismerkedhettek meg az érdeklődők.
Az megfelelő, elsősegélynyújtással, kapcsolatos élethelyzeteket és technikákat felvonultató bemutató után, a nézők maguk is kipróbálhatták az újraélesztési valamint a sebkötözési technikákat.

 

 


104. oldal / 112


www.honlapbolt.net
2010