Helyi közélet

Közös cserkészavatás Hajdúnánáson

A Hajdúnánási Református Egyházközség égisze alatt a fenntartásában működő Református  Iskolában alakult újjá  2006-ban a 129. Számú Soós Gábor Cserkészcsapat Lukács László és Lukácsné Tompa Zsuzsa pedagógusok vezetésével. A  hét éve működő cserkészcsapat nagyon sok és gazdag programmal, kirándulással, kalandtúrákkal örvendeztette meg a gyerekeket. Sok jótékonysági kezdeményezés szervezői, lebonyolítói voltak.  A teremtett világ megóvásáért végzett természetvédő tevékenységük pedig hozzájárult ahhoz, hogy a Református Egyházközség elnyerje az Ökogyülekezet címet.
Mára közel 60 fős a cserkészcsapat. A felavatott felnőtt cserkészvezetők száma: 6 fő.
E mellett a Református Iskolából elballagott középiskolások közül 2 fő képzett őrsvezető segíti a munkát.
2013. május 26-án a Magyar Hősök Emlékünnepén a református templomban újabb 20 fő cserkészjelölt tett fogadalmat és sokan újították meg fogadalmukat.


Az idei évnek különleges jelentősége volt abban a tekintetben, hogy első ízben avattak néhány bocskais diákot is, akik ezzel a Soós Gábor Cserkészcsapat tagjai lettek. Két pedagógus avatására is sor került. Szurkosné Major Irén a Református Iskola, Farkas Ferenc a Bocskai Iskola pedagógusai tettek a gyerekekkel együtt fogadalmat. Az esküt Molnár Szabolcs lelkipásztor, a IX. Cserkészkerület elnöke és Ecsedi Zsolt ügyvezető vették ki. Jó volt hallani a cserkésztörvényeket annak tükrében, hogy a világban tapasztalható szeretetlenség, egyéni érdekek, hazugságok közepette a fiatalok az egyeneslelkűségre, az igazmondásra, a felnőttek, szülők iránti tiszteletre, a testi és lelki tisztaságra, a közösség fontosságára, a teremtett világ megóvására tesznek fogadalmat.
A felavatott cserkészekre  Gacsályi Gábor gyülekezeti lelkipásztor mondott áldást, külön  köszöntötte a felnőtt cserkészvezetőket és a bocskais diákokat, akik egy másik rajban működnek majd a cserkészcsapaton belül.

Szabó Endre

 

Atomerőmű és trafik

Egy filozófus okfejtésében olvastam, hogy amikor egy atomerőmű építéséről kell dönteni valami bizottságban, akkor az atomerőmű költségvetését egy pillanat alatt megszavazzák; míg a biciklitárolóról a végtelenségig fognak vitatkozni. Az ok egyszerű: Az atomerőműhöz senki sem ért, - és ezt a lelke mélyén mindenki tudja is magáról, - a biciklitárolóhoz viszont mindenki ért, tehát mindenkinek van véleménye is róla.

A sajtó – hasonló okokból – tele van a trafikok pályáztatásának ügyével. Ennek az oka abban keresendő, hogy az ellenzéki  „megmondó” emberek  - helyes érzékkel - észrevették: Ez pontosan az a „méret”, amelyet az emberek nagy része teljes mélységében megért.

A trafik emberi méretű. Az olyan sikerek, mint például az európai léptékű magyar siker a túlzott deficit eljárás megszűnése, az átlagember számára megfoghatatlanok.  Na, de a trafik téma, az már emberibb léptékű. Abba könnyebb belekötni, mint holmi ködös távoli fogalmakba.

Hajdúnánáson is „szép” példája ennek az a nemtelen, rosszindulatú támadás, amely a városi trafikpályázat nyerteseit érte.

Fizetett megmondó emberek és unatkozó fotelhuszárok – esetleg a kettő kombinációi - egymást túllihegve kürtölik tele a várost azzal, hogy micsoda vérlázító „trafikmutyi” zajlik és hogy csak egy szűk - a helyi vezetés által - kivételezett kör nyerte meg a pályázatokat.

A városi 9 nyertes vállalkozó – szűknek mondott - névsorát bárki szabadon elolvashatja a http://nemzetidohany.hu/ honlapon. A helyek elosztása országos pályázati úton zajlott, amibe egy helyi vezetésnek nem volt lehetősége  beleszólni.

A reakció valamilyen szinten érthető, hiszen míg korábban országosan körülbelül 45 ezer vállalkozás foglalkozott dohánytermékek árusításával, az új rendszerben körülbelül 5 ezren kaptak lehetőséget. A számszerű adatokból is egyértelmű, hogy ez érdeksérelemmel jár.

Ennek ellenére mégiscsak „furcsa” az, hogy a most siránkozók éveken keresztül nem emelték fel szavukat a multinacionális cégek nyolc százalékos haszna ellen, de a magyar kis- és középvállalkozásoktól a tíz százalékot már sajnálják.

Ezzel a hangulatkeltéssel – a saját kicsinyes érdekeik mellett - nem tesznek mást, mint, hogy a magyar vállalkozók érdekei helyett ismételten a nemzetközi cégek érdekeit védik.

De ez szerintük csekély ár azért, hogy valami kitalált indokkal  ismét megpróbáljanak fogást találni Hajdúnánás vezetésén is.

 

Hajdúnánás-Tedej: városrész tanácskozás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti Hajdúnánás-Tedej város lakosságát,

hogy a 252/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozata értelmében

2011. július 2-án (szombaton) du. 13,30 órai kezdettel

VÁROSRÉSZ TANÁCSKOZÁS-t

tart Hajdúnánás-Tedej lakosságának tájékoztatása, vélemények kikérése, fontosabb döntések előkészítésében történő bevonása érdekében.

A városrész tanácskozás helye:

Hétszínvirág Óvoda
(4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa Ferenc u. 1. szám)

Részletes programhoz kattintson a képre!

 

 

Sajtótájékoztató Hajdúnánáson

Május 6-án sajtótájékoztatón jelentettem be, hogy a könnyűipari területen országszerte 4.500 főt foglalkoztató, budapesti székhelyű Kézmű Nonprofit Kft. új telephelyet hoz létre Hajdúnánáson, jelentős számú munkahelyet teremtve ezzel a magas munkanélküliségi mutatókkal rendelkező városunkban.
A jelenlévőket Dr. Rezsőfi István a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója, valamint Szatmáry László a Kézmű Nonprofit Kft. termelési igazgatója tájékoztatta a részletekről.
A cég első lépésben női konfekció készítésében 200-250 fő foglalkoztatását tervezi a hajdúnánási telephelyen, azonban a későbbiek során 400-500 fő foglalkoztatása is megvalósulhat.
Az októberben megválasztott új képviselő-testület egyik első intézkedéseként megvásárolta Hajdúnánás nagy múltú cégétől a városközpontban lévő, varrodaként működő ingatlanát. Ezzel a döntéssel akkor lehetővé tették 300 ember munkahelyének megőrzését, ugyanakkor ez az ingatlan képezi a Kézmű Nonprofit Kft-vel az együttműködés alapját. Hajdúnánáson kedvező körülményeket találtak az új beruházók, elképzeléseik találkoztak a város vezetésének munkahely-teremtési törekvéseivel. A kedvező infrastrukturális feltételek mellett a városban több évtizedes, erős hagyományai vannak a ruhakészítő szakma oktatásának, jól képzett munkaerő áll rendelkezésre a ruhaipar területén.
Már elkezdődtek az egyeztetések a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával és annak Hajdúnánási Kirendeltségével a munkaerő kiválasztásáról, a szükséges átképzésekről és a megindulást segítő bér- és járuléktámogatásokról annak érdekében, hogy a megváltozott munkaképességű és tartósan munkanélküli emberek is be- és visszakapcsolódhassanak a munka világába.

A Magyar Televízió Híradójában is megemlítették a munkahelyteremtést Hajdúnánáson (13.41-tól kezdődik a hajdúnánási vonatkozású hír):

A Helyi Televízió felvétele a sajtótájékoztatóról:

Képek a sajtótájékoztatóról:

 

"Kulturális est" sorozat

Folytatódik a "Kulturális est" sorozat április 11-én, a Költészet Napján.

E napon 15.00 órakor a szabadtéri színpadnál a város versmondóitól kapunk "ajándék verseket". Az "ajándékozók" a városi intézmények, iskolák, civil szervezetek tagjai.

Ugyanekkor kerül sor majd a városi versíró pályázat eredményhirdetésére is.

Vendég: Szentgyörgyi Rozália előadóművész.

***

Este (19.00 órakor) ünnepi műsorra kerül sor a művelődési központunk színháztermében.

Meleg Vilmos művész úr előadásában nézhetjük meg Csokonai Vitéz Mihály ébresztése című összeállítását Csokonai Vitéz Mihály írásaiból.

A belépés díjtalan!

 

Az előadásra sok szeretettel hívok minden érdeklődőt!

 


111. oldal / 113


www.honlapbolt.net
2010