Hírek, események

Műveltségi vetélkedő

Hagyomány már a Bocskai István Általános Iskolában, hogy a Magyar Kultúra napja alkalmából műveltségi vetélkedőt rendeznek a felső tagozatos gyerekek számára, melyet két fordulóban tartanak meg: először az 5-6.osztályosok mérkőznek meg egymással, majd a 7-8.osztályosok. Változatos feladatokkal, rejtvényekkel, villámkérdésekkel készülnek erre a projektben résztvevő pedagógusok, melyek nemcsak az alapműveltségre épülnek, hanem egyben szórakoztatóak is.

A  versenyt 2018. január 29-én, délután 2 órától rendezték meg a Bocskai iskola Polgári úti tornatermében. A résztvevő gyerekek az iskola felső tagozatosai voltak, akik vállalkoztak arra, hogy kis csoportjukkal megküzdenek egymással és a szórakoztató feladatokkal. Ezeket egy projekt keretében a humán munkaközösség csoportja fogta össze Czinegéné Daróczi Julianna és Józsi Tóth Sándorné irányításával- a projekt vezetője Löfcsikné Rékasi Ilona volt . A feladatok között volt képfelismerő, képkirakó, keresztrejtvény,rajzfilmek,  s olyan kérdések, melyek a Magyar Kultúra napjával kapcsolatosak.

A gyerekek nagyon szívesen vesznek részt minden évben ebben a vetélkedőben, hiszen a feladatok nekik szólnak- olyan témákban, amelyek az alapműveltséghez tartoznak.

A zeneszámok felismerése külön élvezetes volt  a versenyzők számára, hiszen nem kimondottan az ő ízlésvilágukból és korosztályukból válogatták össze, ám a szervezők örömmel tapasztalták, milyen szívesen hallgatják és ismerik a 80-as, 90-es évek slágereit.

A versengés sok gyermeket érintett, hiszen mindkét csoportban közel 100 versenyző foglalt helyet a szépen berendezett asztaloknál. Csapatonként 8-an voltak egy-egy osztályból, így egymást erősítve tudtak megküzdeni évfolyamtársaikkal.

Az értékelésnél mindig nehéz dolga van a zsűrinek, ám itt a gyűjtött pontok alapján könnyebb és egyértelműbb  volt a díjazás.

Eredményhirdetés mindkét fordulóban a vetélkedők végén megtörtént. Ezek alapján első helyezést az 5.b, a 6.a, a 7.d és a 8.d osztályosok értek el, másodikak az 5.a, a 6.d, a 7.e, és a 8.b-sek csapata, 3. helyezést az 5.d, a 6.e, a 7.b és a 8.f osztályosok értek el.  A helyezett csapatok kis  ajándékkal térhettek haza, a többiek emléklapban részesültek.

Fekete Andrea

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés 2018. február 22. 9:00

M E G H Í V Ó


Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

2018. FEBRUÁR 22-ÉN – CSÜTÖRTÖKÖN – DE. 9,00 ÓRAI

kezdettel a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermébe összehívom.

Javasolt napirendi pontok:

1.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

3.) Előterjesztés a 2017. évi pénzügyi előirányzat módosításokra és ezek alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

4.) Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

5.) Előterjesztés Hajdúnánás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Drogstratégiája 2017-2027 megtárgyalásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

6.) Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására*
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző

7.) Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.) intézményvezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről

8.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel időpontjának meghatározására a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

9.) Előterjesztés a versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő tanulók jutalmazására vonatkozóan*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

10.) Előterjesztés a Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

11.) Előterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat „NÁNÁSI PORTÉKA” védjegyre vonatkozó védjegyszabályzatának módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

12.) Előterjesztés a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet részjegy-tőkéjének nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő emeléséről*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

13.) Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről
Előadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester

14.) Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2019-2020. évi villamos energia közbeszerzésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

15.) Előterjesztés az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 4. 3. emelet 15/b) kérelméről*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

16.) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség által indított „Beiratkozási program” támogatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

17.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti bérlakás épület felújításának második üteméhez hitel felvételére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

18.) Előterjesztés 4 darab önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

19.) Előterjesztés a 14/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

20.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú „Fecskelakás” bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

21.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás piaci jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

22.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások szociális jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

23.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

24.) Körkérdés

Az elõterjesztéseket mellékletekkel együtt egyben zip formátumban letöltheti INNEN.

Hajdúnánás, 2018. február 14.

Szólláth Tibor
polgármester

 

Hajdúnánáson is lobog a székely zászló

 

Finnországi delegáció látogatott városunkba

Az elmúlt időszakban többször adott hírt a hajdúváros arról, hogy határainkon innen és túlról is érkeztek küldöttségek, hogy megismerjék azokat a helyi erőforrásokat, gazdaságfejlesztési eszközöket, melyeket Hajdúnánás nem hagyott veszni hagyni. Ezeket a fejlesztéseket természetesen nem hagyják szó nélkül azok a hazai és külföldi települések sem, akik szintén szeretnék ötvözni a turisztika, a hagyomány és a gazdaság élénkítő elemeit.

Január 24-én tapasztalat szerző körútra érkezett Hajdúnánásra a finnországi Seinäjoki (szejnejokki) Egyetemről egy 7 fős delegáció, akik ellátogattak a Kendereskertbe és a hamarosan átadásra kerülő vágópontra.

„Mindkét országnak és településnek előnyére válik a közös projektek elindítása és a további együttműködések kialakítása” – emelte ki Dr. Prokisch József egyetemi docens, a delegáció vezetője.

 

"Egyszerre vagyunk tanítványok és példaadók"-Doni hősökre emlékeztünk

Minden eddiginél többen indultak el a 18. Doni Hősök Emléktúra Hajdú-Bihar megyei menetében. A három napos programon közel 130 diák, tartalékos és hivatásos katona tett meg több mint 70 kilométeres távot, ezzel tisztelegve a második világháborúban elesett magyar honvédek előtt. A menet utolsó állomása Hajdúnánás volt.

A Doni Hősök Emléktúra keretében országszerte több helyszínen indítottak menetszázadokat, a fő hangsúly minden esetben a tiszteletteljes megemlékezésen volt csak úgy, mint a hajdúvárosban, Hajdúnánáson is.

„Ez a férfiúi magatartás, ez a kimagasló teljesítmény tiszteletre méltó, őrizzék mindörökre” – kezdte köszöntőjét Buczkó József a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat képviselője. Köszönetét fejezte ki a Doni Emléktúra résztvevőinek, ezzel is segítve bennünket abban, hogy lelkünkben ne feledésből, hanem emlékezésből épüljön fel és maradjon meg az emlékművük – tette hozzá Buczkó József.

„Hódolattal álljunk meg hősi halottaink, sebesülteink ezrei előtt, dicsőség nevüknek, hála és elismerés illesse őket. ..." – idézte egy hadseregparancs méltató szavait Gacsályi Gábor református lelkipásztor. A tiszteletes kiemelte: katonáink helyt álltak végig a háborúban, melyért őriznünk kell mindörökre emlékezetüket.

Dr. Pintér Zoltán, történész a Don hőseit méltatta. „Az ember nem születik hősnek, azonban hőssé válhat akkor is, ha azt nem akarja, de a körülmények azzá teszik. A Donnál halálukban hőssé vált magyar katonáknak ma nem tudnának unokáik leborulni sírjuknál.” Dr. Pintér Zoltán hangsúlyozta, hogy egyszerre vagyunk tanítványok és példaadók: mi ezer év magyar hőseinek tanítványai vagyunk és példát gyermekeinknek fogunk adni.

Az ünnepi köszöntők után a katonák és az emlékezők a hősök emlékművénél hajtottak fejet, majd Hajdúnánás önkormányzata vacsorával várta az emlékmenet résztvevőit.

 


4. oldal / 161


www.honlapbolt.net
2010