Hírek, események

„Érczbe öntött imádság…” Harangszentelés Hajdúnánáson

„Az élőket szólítom,
A holtakat siratom,
A villámokat elűzöm.”


Új harang került a hajdúnánási református templom tornyába 2017. június 5-én, Pünkösd hétfőjén. A több mint hat mázsás harang Gombos Miklós őrbottyáni aranykoszorús harangöntő mester munkája. A harangot a reformáció 500. és a Hajdúnánási Református Egyházközség és a református közoktatás 400. évfordulójának tiszteletére öntötték.

A templomtornyokban függő, messze zengő hangon szóló harangok a keresztény vallás elválaszthatatlan jelképeiként élnek gondolkodásunkban. Ég és föld között függve két világot kapcsolnak össze; Isten hangját, az isteni törvény kinyilatkoztatását jelképezik. A keresztény emberek életének kezdettől szüntelen kísérője a harangszó. Harang szólított az istentiszteletekre naponta háromszor: hajnalban, délben, este Úrangyalára harangoztak. Lélekharang csendült a keresztény ember halála óráján, harangszó kísérte a temetési menetet, a körmeneteket, egyházi és világi méltóságok érkezését. Harang köszöntötte a háborúból győztesen hazatérő harcosokat, a békét. De harangzúgás kísérte a nagy természeti csapásokat és egyéb veszedelmeket is: tűzvész, árvíz, ellenséges támadás idején fenyegető-figyelmeztető szerepe volt.

Hajdúnánás református temploma harangjainak története a 18. század végétől ismeretes. Az egyházi jegyzőkönyvek tanúsága szerint 1794-ben egy új nagy harangot öntetett az egyház, amelyet „régi nagy harangnak” neveztek. Súlya 956 kg volt. Körirata az alábbi volt: „A nemes hajdúnánási szent ecclesia öntette 1794-ben.” 1848-ig három harang szolgált a toronyban. Ekkor ezeket elvitték, valószínű ágyú lett belőlük. Az elnémult harangok helyére közel 40 év múltával újak kerültek lakossági felajánlásokból. Csohány Miklósné 1882-ben 500 forintot hagyott harang készítésére. Nagy Sándor és neje Kovács Zsuzsánna öntették a kis harangot. Súlya 252 kg volt és 600 forintba került. A déli, vagy „Vitéz kerengőt” Vitéz Sándor és neje Magyar Zsuzsánna készíttették 1891-ben. Súlya 618 kg volt és 1266 Ft 90 krajcárba került. Ezen kívül tettek egy 200 Ft értékű harangalapítványt, hogy a harangok esetleges javítására a város a kamatokat felhasználhassa.

1891-ben Sóvári Soós Sára özv. Fodor Gáborné készíttetett egy 2143 kg-os harangot. Ezt nevezte a város közössége „az öreg Sárának”. A Soós Sára harang 12 000 Ft értéket képviselt, éves bevétele a gimnáziumot illette. Ezek a harangok, mint oly sok nánási ember is, az első világháború áldozataivá váltak, elvitték őket és soha nem kerültek vissza. 1925-ben a város és lakossága adakozásából csináltatott négy harangot, amelyeket Sopronban öntöttek a Seltenhofer és Fiai harangöntő cég műhelyében. A második világégés alatt a négy harang közül kettő ismét a háború áldozata lett.

Így jutottunk el 2017. Pünkösd ünnepéhez, amikor is több mint 70 év után a két harang testvért kapott, az egyházközség, egyéb adományozók és Dombi Imre gondok úr nagylelkű felajánlásából, aki drága szülei emlékére adakozott egy igen jelentős összeggel.

Gombos Miklós őrbottyáni aranykoszorús harangöntő mestermunkája a beszentelés előtt több napig volt látható a templom előtti téren; sokan megcsodálták, megsimogatták, hiszen helyére kerülése után, a hétköznapi ember már csak a szépen zengő érchangját hallja majd. A harang ugyanis nemcsak egyszerű használati tárgy, hanem műalkotás. Gombos Lajos, Gombos Miklós édesapja mondta: „a harang elkészítése leginkább a szobrászművészethez hasonlít, csakhogy a harangnak a néma szobrokkal ellentétben meg is kell szólalnia, mégpedig pontosan a megkívánt, megrendelt zenei hangon, a templomtoronyban mellette függő társaival összhangban. A díszítésekkel ékesített harang tehát nemcsak esztétikailag szép bronzöntvény, hanem hangszer is.”

A nem minden napi eseménynek több százan voltak szemtanúi, amikor az új „lakó” beköltözött a híres-neves nánási templom sudár tornyába. A harangszentelésre a Pünkösd hétfői ünnepi istentisztelet előtt került sor. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke megáldotta az új harangot, melyet a településen élők és a vendégek szeme láttára emeltek a templomtoronyba.

Püspök úr igehirdetésében emlékeztetett az embert egész életében elkísérő harangok szerepére. „Van palástja, mint a küldött lelkipásztornak, van nyelve, amely megszólal, van koronája, mely a dicsőséget hirdeti. Így tudjuk felruházni az élettelen ércet, melyet az emberi szeretettel személyesítünk – ezt mindet vehetjük számba, amikor összecsendül immár a három harang szava. Mint a hit a szeretet és a reménység hangjai, úgy csendülnek egybe azért, hogy belülről a hitünket erősítsék meg.”

Ahogy hazánk, úgy a nánásiak életét is körbeszőtte a reformáció az elmúlt évszázadokban – ez a közös örökségünk, amely zsinórmérték lehet mindnyájunk számára, emelte ki köszöntőjében Hajdúnánás polgármestere. Szólláth Tibor hangsúlyozta: a hajdúnánási református közoktatás 400 éves története során nagyon sok kiváló, nagy formátumú személyiséget, tudóst, művészt, közéleti embert adott a városnak, az országunknak. Az ünnepi istentisztelet után a déli harangszónál már új harangunk is szolgált, messzehangzóan, mint volt társai, akik sok száz éven át hívták „gyűlőre” a híveket, „pompáztak” a földi létből távozónak, vagy éppen húzták a „levesnótát.” Az egyházközség az ünnepi istentisztelet végén szeretetvendégségbe hívta a jeles alkalom minden résztvevőjét.

HNU

 

„Mindenem az életem” drogprevenciós nap Hajdúnánáson

Koncertek, vetélkedők, drogellenes élőlánc, tanévzáró party – többek között ilyen és ehhez hasonló programok várták azokat a diákokat, akik kilátogattak a város főterére június 15-én.

Néhány héttel ezelőtt indult el és június 15-én ért véget az a kábítószer prevenciós programsorozat, melynek keretében drogprevenciós interaktív csoportfoglalkozásokon, életvédő témákkal kapcsolatos filmvetítéseken vehettek részt a nánási fiatalok.

A záró rendezvényen Kovács Zsolt önkormányzati képviselő köszöntőjében elmondta: a program legfőbb célkitűzése az, hogy a tanulók hiteles információkon alapuló ismeretei bővüljenek, a szerhasználattal kapcsolatos attitűdjeik javuljanak, erősödjenek a nehéz helyzetekkel való megküzdési képességeik.

A zárónapon a diákok különféle egészséges életmóddal kapcsolatos vetélkedőkön vehettek részt, óriás társasjátékok segítségével mérhették össze tudásukat, drogellenes élőláncot alkottak, a nap folyamán pedig többször is fellépett a Debreceni Rocksuli.

 

Majális városunkban

Május hónap beköszöntére, a tavasz megérésére, a munka ünnepére vidám ünnepségekkel, a néphagyományok élővé varázslásával emlékeznek évről évre városunkban is. Már az ünnepet megelőző este szerenáddal és májusfa állítással készültek a nóta- és tánckedvelő egyesületek. Május 1-jén délután pedig színes műsorok várták a Köztársaság térre kilátogatókat.

Május elseje jeles nap a néphagyományban. A májusfa (májfa, hajnalfa, jakabfa vagy más néven jakabág) állításának ünnepe, ma is élő néphagyomány.

A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma. Városunkban két néphagyományt is felelevenítettek április utolsó napján: a májusfa állítást és a szerenádozást.

A májusfa közös feldíszítése közben Szólláth Zoltán művelődésszervező felidézte a hagyományok eredetét, utalva a legendákra, a májusfa bontásának idejére is. Közben ügyes kezek feldíszítették a város fáját, majd elhelyezték a Művelődési Központ előtti parkban.

A szerenádozás hangulatát a Nánási NNTE, a Nánási Hajdú Bokréta Hagyományőrző Egyesület, a Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület, valamint a Lente Lajos Magyarnóta Egyesület tagjai elevenítették fel, akik előbb a város főterén állítottak májusfát, majd a város utcáin szekerezve adtak szerenádot a hajdúnánási hölgyeknek, utcáról utcára járva énekeltek városunk forgalmasabb helyein.

Másnap délután a városi Majális a Köztársaság téren felállított színpadon folytatódott. Két órától a gyerekeket ugrálóvár fogadta.

Városunk táncos csoportjai is izgalommal várták a délutánt. Kicsiktől a nagyokig megmutathatták a közönségnek tánctudásukat. Jó alkalom volt ez arra, hogy bemutatkozhassanak a tánccsoportok egymásnak, szüleiknek, családtagjaiknak, a városnak.

A Hajdúnánási Gimnasztráda, a Nána Táncstúdió, valamint a Phoenix Fusion csoportok műsorainak nagy sikere volt a közönségnél. Láthattunk megelevenedett mesét, életre kelt történeteket, vidám, komoly, pörgős és elgondolkodtató koreográfiákat.

A táncelőadásokat követően Máté Péter, Szécsi Pál és Zámbó Jimmy dalaival szórakoztatta a közönséget K-Roy.

A népszerű slágerek után vicces, varázslatos és interaktív mutatványokkal lepte meg a közönséget Rolandó, a bűvész.

Az est zárásaként az Apostol együttes lépett fel a város színpadán. A magyar könnyűzenei élet úttörőjének számító együttest szinte mindenki ismeri, dalaik napjainkban is sikeresek, híresek. Nem csoda hát, hogy a nánási közönség is lelkesedéssel fogadta őket, s együtt énekelte velük slágereiket.

Fekete Andrea

 

Pásztorünnep

Idén április 29-én, szombaton került megrendezésre a Kihajtási ünnepség és Pásztorétel főzőverseny a Kendereskertben a Nánás Pro Cultura szervezésében. A hagyományőrző program egész napra kínált látnivalót és szórakozási lehetőséget kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Régi-régi pásztorhagyomány felélesztését tűzte ki célul néhány éve Hajdúnánás, amikor tavasz kezdetén, Szent György nap tájékán, a nagyjószág – szarvasmarha, ló – kiverésének, legelőre való kihajtásának alkalmából kihajtási ünnepséget szervez.

A néphagyomány ugyanis e naptól számítja a tavasz kezdetét, úgy mondták a régiek, ettől kezdve a füvet „már kalapáccsal se lehet visszaverni a fődbe”. Pásztor eleink nemcsak, hogy e napon, vagy környékén hajtották ki az állatokat a legelőre, de azok egészségét, szaporaságát, tejhozamát hiedelmekkel és szokásokkal is igyekeztek biztosítani. Gonoszelhárító, termékenységvarázsló szándékkal a marhákat láncon, fejszén, ekevason, tojáson, a gazdasszony kötényén hajtották át. Nagy jelentőséget tulajdonítottak annak a vesszőnek, zöld ágnak is, amellyel az állatokat először hajtották ki a legelőre. Az ólajtóba keresztbe fektetett gallyon át hajtották ki az állatokat, hogy a boszorkány meg ne rontsa őket. A legelőre menet pedig ezzel a gallyal ütögették, hogy sok tejet adjanak. Mindemellett pásztortüzet is gyújtottak és ennek füstjén is áthajtották a jószágot, egyrészt a rontás elleni védekezésül, de volt ennek konkrét célja is; az így összefüstölt sok idegen jószágnak egyforma szaga lett, így azonnal összeszokott. A pásztor, a számadó felelősséggel tartozik a rábízott állatokért, ezért a gazdával közösen megszámolt jószágok számát fába rótták, a rovásfa egyik fele a pásztornál, másik a gazdánál maradt.

Ezekkel a szokásokkal szembesülhettek mindazok, akik kilátogattak április 29-én a Kendereskertbe, és részesei voltak a Kihajtási ünnepségnek és az 5. Pásztorétel főzőversenynek.

Mint Szólláth Tibor polgármester úr fogalmazott már jó ideje azon munkálkodnak, hogy az egykori pásztoréletet – és nemcsak az ünnepi, szórakoztató részét – hanem a kemény mindennapjait is visszatanítsák, visszaültessék a 21. századi körülmények közé. Kicsike még ez a csemete, de sokan bábáskodnak körülötte, hogy szép, erős fává nőjön, hogy legyen egy hely, ahol a felnövekvő hajdú utódok még megtekinthetik, láthatják, élőben megtapasztalhatják az ősi pásztorélet egy darabkáját.

Ezt a célt szolgálják a kapcsolódó programok is, amelyek közül a legkiemelkedőbb volt a Pásztorétel főzőverseny, amelyen idén is sok vállalkozó kedvű atya próbálta ki apjától, nagyapjától, netán ismerőstől szerzett tudományát. Mint a szakács olimpikon Gajdán Antal, a zsűri elnök elmondta, nagyon sok finom és a hagyományos húsos és húsnélküli étekkel találkoztak, ami azt bizonyítja, hogy népünk őrzi a régi étkek készítésének receptjét.

Az idei ünnepségnek illusztris külföldi vendége is volt, nevezetesen Kosuge Junichi úr, Japán magyarországi nagykövete. Nagykövet úr az éppen április 24–29-e között zajló Japán Napok záró rendezvényére érkezett a Heki Taikai íjász világbajnokság megnyitójára, és ha már itt járt, megismerkedett a mi vidékünk e sajátos néphagyományával is. Mint mondta nagyon tetszett neki minden, és örömének adott hangot, hogy Hajdúnánás menynyire jó, élő kulturális kapcsolatokat ápol Toyama tartománnyal.


A nagykövet úr - középen - pásztorviseletben.

Az egész napos program egyik igen érdekes és kedves színfoltja volt a gyerekek számára kiírt malacfogó verseny, amit igen élveztek a kisebb-nagyobb lurkók. Mindemellett számtalan népi játék várta az aprónépet. Már a nagyobbak, illetve a felnőttek versenye volt a Legrátermettebb gulyás megmérettetés, ahol –, mint a népmesékben – három próbatételnek kellett megfelelni a jelentkezőknek: pányvadobó verseny, nyúlütés és a karikásostor próbatétel. Nem mellesleg ezek a feladatok valaha a pásztorember mindennapjainak része volt. A jószágot pányvával fogták ki gulyából, a karikásostor a pásztor meghosszabbított karja volt, ha pedig némi változatosságra vágyott, pásztorbotjával el-elütött egy-egy nyulat, és este már finom nyúlpaprikás rotyogott a kondérban.

A folyamatos szórakoztatásról a rendezvénysátor alatt fellépő nótások, néptáncosok gondoskodtak; szólt a nóta, dobogtak a kiscsizmák, táncos cipellők.

A kihajtásra délután került sor, amely előtt Nagy István földművelésügyi miniszteri biztos mondott köszöntőt, kiemelve e nap fontosságát a pásztortársadalomban. A sok-sok hagyomány, hiedelem mellett nem volt mellékes az a gazdasági szempont sem, hogy a jószág mielőbb kikerüljön a legelőre, és ne egye a drága takarmányt – emlékeztetett miniszteri biztos úr.

Ezt követően Buczkó József etnográfus, a kihajtás szokásrendjéről mesélt a megjelent szépszámú közönségnek. Mielőtt még elkövetkezett volna a jószágok kieresztésének pillanata, előkerült a rovásfa, amelynek egyik felét a „gazda”, Szólláth Tibor polgármester úr adott át a számadónak megválasztott Szemes Zoltánnak, a másik fele pedig maradt a gazdánál. Ez volt az az ősi „számadókönyv”, amelybe kiveréskor felrótták a jószágok számát, majd „szoruláskor” ismét összepászították, amikor kiderült egyezik-e a létszám. Erre utal a pusztai pásztorrendet idéző ismert szólásunk, mely szerint: „Tavasszal a kihajtáskor minden bandzsi lehet pásztor. De majd ősszel, szoruláskor: az a pásztor, aki számol!”

A Hortobágy Örökös Pásztorai

Ezután kieresztették az aklokból a jószágokat, elsőként a „kormos szeműeket”, azaz a szürkemarhákat, bivalyokat, majd a magyar-tarkák lódultak neki a szabad életnek, ami majd ősszel, Szent Mihály nap környékén fejeződik be, a behajtással, azaz a szorulással. A program késő délután a pásztortűz meggyújtásával és pásztornóták közös éneklésével zárult.

(erzsé)

 

Jó gyakorlatok, példás kezdeményezések: Helyi értékeket vonultattak fel Nánáson


Méz, szörp, lekvár, kolbász, sonka, savanyúság - akadt minden, mi szem-szájnak ingere. A Belügyminisztérium által szervezett eseménysorozat ötödik állomásaként Hajdúnánáson mutatták be a régió értékeit, hagyományait a város főterén május 23-án.

A rendezvénysorozat célja, hogy bemutatásra kerüljenek a helyi önkormányzati jó gyakorlatok, példás kezdeményezések.

Az egynapos rendezvények keretében régiónként egy központi helyszínen ezúttal Hajdúnánáson előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők, többek között településmarketing és szociális szövetkezetek témakörökben. Ezzel párhuzamosan pavilonokban bemutatásra kerültek a helyi önkormányzatok kezdeményezései, az aktív szociális szövetkezetek termékeinek kiállítása és az általuk előállított termékek.

A 15 szociális szövetkezet mellett bemutatkozott Hajdúnánás első márkája a Nánási Portéka, a helyi értékeket felelevenítő Helyi Sajátosságok, a Gyógyfürdő és a Bocskai Korona helyi fizetőeszköz is. A nap egyik különlegessége volt, hogy Ferenczi Endre kreatív séf a szuvid főzési eljárás keretében a szűzpecsenye sütést mutatta be, melyet aztán a vendégek el is fogyaszthattak.

Érkeztek kiállítók többek között Tiszaörs, Tiszaigar, Tetétlen, Debrecen, Balmazújváros, Szorgalmatos, Hajdúsámson, Folyás, Tépe, Jászszentandrási, Szamossályi településekről.

 


7. oldal / 158


www.honlapbolt.net
2010