Hírek, események

Nánási diákok kajakos sikerei

Nyolc hajdúnánási kajakos kisdiák eredményesen zárta a 2017-es évet a TKKS-ben. Horváth Hanna Diákolimpia I. hely. Rácz Máté Diákolimpia I.hely. Horváth Maja Magyar Bajnokság I. hely, a válogatottságig küzdötte magát. Horváth Kata Magyar Bajnokság I. hely. Mircse Iván Magyar Bajnokság I. hely. Kovács Szabolcs Magyar Bajnokság II. hely. Tóth Nóra Magyar Bajnokság II. hely. Murvai Lúcia Magyar Bajnokság III. hely. (in. facebook.hu)

 

Műveltségi vetélkedő

Hagyomány már a Bocskai István Általános Iskolában, hogy a Magyar Kultúra napja alkalmából műveltségi vetélkedőt rendeznek a felső tagozatos gyerekek számára, melyet két fordulóban tartanak meg: először az 5-6.osztályosok mérkőznek meg egymással, majd a 7-8.osztályosok. Változatos feladatokkal, rejtvényekkel, villámkérdésekkel készülnek erre a projektben résztvevő pedagógusok, melyek nemcsak az alapműveltségre épülnek, hanem egyben szórakoztatóak is.

A  versenyt 2018. január 29-én, délután 2 órától rendezték meg a Bocskai iskola Polgári úti tornatermében. A résztvevő gyerekek az iskola felső tagozatosai voltak, akik vállalkoztak arra, hogy kis csoportjukkal megküzdenek egymással és a szórakoztató feladatokkal. Ezeket egy projekt keretében a humán munkaközösség csoportja fogta össze Czinegéné Daróczi Julianna és Józsi Tóth Sándorné irányításával- a projekt vezetője Löfcsikné Rékasi Ilona volt . A feladatok között volt képfelismerő, képkirakó, keresztrejtvény,rajzfilmek,  s olyan kérdések, melyek a Magyar Kultúra napjával kapcsolatosak.

A gyerekek nagyon szívesen vesznek részt minden évben ebben a vetélkedőben, hiszen a feladatok nekik szólnak- olyan témákban, amelyek az alapműveltséghez tartoznak.

A zeneszámok felismerése külön élvezetes volt  a versenyzők számára, hiszen nem kimondottan az ő ízlésvilágukból és korosztályukból válogatták össze, ám a szervezők örömmel tapasztalták, milyen szívesen hallgatják és ismerik a 80-as, 90-es évek slágereit.

A versengés sok gyermeket érintett, hiszen mindkét csoportban közel 100 versenyző foglalt helyet a szépen berendezett asztaloknál. Csapatonként 8-an voltak egy-egy osztályból, így egymást erősítve tudtak megküzdeni évfolyamtársaikkal.

Az értékelésnél mindig nehéz dolga van a zsűrinek, ám itt a gyűjtött pontok alapján könnyebb és egyértelműbb  volt a díjazás.

Eredményhirdetés mindkét fordulóban a vetélkedők végén megtörtént. Ezek alapján első helyezést az 5.b, a 6.a, a 7.d és a 8.d osztályosok értek el, másodikak az 5.a, a 6.d, a 7.e, és a 8.b-sek csapata, 3. helyezést az 5.d, a 6.e, a 7.b és a 8.f osztályosok értek el.  A helyezett csapatok kis  ajándékkal térhettek haza, a többiek emléklapban részesültek.

Fekete Andrea

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés 2018. február 22. 9:00

M E G H Í V Ó


Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

2018. FEBRUÁR 22-ÉN – CSÜTÖRTÖKÖN – DE. 9,00 ÓRAI

kezdettel a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermébe összehívom.

Javasolt napirendi pontok:

1.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

3.) Előterjesztés a 2017. évi pénzügyi előirányzat módosításokra és ezek alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

4.) Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

5.) Előterjesztés Hajdúnánás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Drogstratégiája 2017-2027 megtárgyalásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

6.) Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására*
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző

7.) Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.) intézményvezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről

8.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel időpontjának meghatározására a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

9.) Előterjesztés a versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő tanulók jutalmazására vonatkozóan*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

10.) Előterjesztés a Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

11.) Előterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat „NÁNÁSI PORTÉKA” védjegyre vonatkozó védjegyszabályzatának módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

12.) Előterjesztés a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet részjegy-tőkéjének nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő emeléséről*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

13.) Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről
Előadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester

14.) Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2019-2020. évi villamos energia közbeszerzésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

15.) Előterjesztés az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 4. 3. emelet 15/b) kérelméről*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

16.) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség által indított „Beiratkozási program” támogatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

17.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti bérlakás épület felújításának második üteméhez hitel felvételére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

18.) Előterjesztés 4 darab önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

19.) Előterjesztés a 14/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

20.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú „Fecskelakás” bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

21.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás piaci jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

22.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások szociális jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

23.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

24.) Körkérdés

Az elõterjesztéseket mellékletekkel együtt egyben zip formátumban letöltheti INNEN.

Hajdúnánás, 2018. február 14.

Szólláth Tibor
polgármester

 

Hajdúnánáson is lobog a székely zászló

 

Finnországi delegáció látogatott városunkba

Az elmúlt időszakban többször adott hírt a hajdúváros arról, hogy határainkon innen és túlról is érkeztek küldöttségek, hogy megismerjék azokat a helyi erőforrásokat, gazdaságfejlesztési eszközöket, melyeket Hajdúnánás nem hagyott veszni hagyni. Ezeket a fejlesztéseket természetesen nem hagyják szó nélkül azok a hazai és külföldi települések sem, akik szintén szeretnék ötvözni a turisztika, a hagyomány és a gazdaság élénkítő elemeit.

Január 24-én tapasztalat szerző körútra érkezett Hajdúnánásra a finnországi Seinäjoki (szejnejokki) Egyetemről egy 7 fős delegáció, akik ellátogattak a Kendereskertbe és a hamarosan átadásra kerülő vágópontra.

„Mindkét országnak és településnek előnyére válik a közös projektek elindítása és a további együttműködések kialakítása” – emelte ki Dr. Prokisch József egyetemi docens, a delegáció vezetője.

 


7. oldal / 164


www.honlapbolt.net
2010