Hírek, események

Emlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján

Június 4-e közel 100 éve a magyar nemzet gyásznapja. Közismert a tény, az első világháborút lezáró trianoni békediktátum hazánkat sújtotta a legjobban. Az országcsonkításnak, a nemzettestek elcsatolásának máig ható következményei vannak. 2010 óta június 4-e már Nemzeti Összetartozás Napja; a megemlékezések e kettőség jegyében zajlanak szerte a Kárpát-medencében, s mindenhol, ahol magyarok élnek.

Idén is emlékeztünk és emlékeztettünk június 4-én a trianoni békediktátum 97. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Napján arra a napra, amelyen a győztes nagyhatalmak szinte kivégezték a Magyar Királyságot 1920 nyarán.

Hazánk vesztesége szinte felfoghatatlan volt. A győzők célja, kimondva-kimondatlanul a magyarság, e rebellis nemzet beolvasztása, ellehetetlenítése volt. Az elhibázott döntéssorozat már akkor, ott, sokak számára nyilvánvalóvá tette egy újabb háború kirobbanását.

A Himnusz közös eléneklése után Sajó Sándor Magyar ének 1919-ben című verséből hallhattunk részleteket Szatmári Tony megzenésítésében és előadásában.

Ezt követően Kovács Zsolt önkormányzati képviselő idézte fel a 97 évvel ezelőtti eseményeket. Szólt arról a veszteségről, amely hazánk helyzetét alapjaiban változtatta meg Európában, arról a megalázó béke feltételrendszerről, amellyel sajátos módon szinte csak Magyarországot sújtották a győztes nagyhatalmak. De a magyarság mindezek ellenére megmaradt, ha megfogyva is, ha visszaszorítva is, de a mai napig él nemzet e hazán.

Az ünnepi emlékezés után a kegyelet virágainak, koszorúinak elhelyezése következett a Trianoni emlékműnél.

A városi közös főhajtás után a művelődési központ színháztermében a Boreko Színház Üzenet haza címmel színvonalas irodalmi összeállítással emlékezett Trianonra, magyarságra, hazaszeretetre, megmaradásra, összetartozásra.

HNU

 

Polgármestert választott Hajdúnánás

A korábban kialakított Ifjúsági Stratégiához kapcsolódóan részben pályázati forrásból, a Református Hitélet Alapítvány és az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület közreműködésével valósulhat meg Hajdúnánáson a Települési Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati választás. A polgármestert és a 10 képviselőt június 15-én kora este hirdették ki a PinceKlub udvarán. Az egy évre szóló polgármesteri mandátumot Lakatos Ádám kapta meg.

Az előbb említett két civil szervezet és a város vezetése is szükségesnek látja a település, valamint a Hajdúnánáson élő fiatalok szoros együttműködését, a folyamatos kapcsolattartást.

A fiatalok képzését, szakmai mentorálását Vincze Béla végzi, az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület és az oktatási intézmények szoros együttműködésével.

Az elmúlt időszakban iskoláról iskolára járva tájékoztatták a diákokat az első Települési Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat megalakulásának lehetőségéről. Olyan elhivatott diákokat kerestek, akik tenni szeretnének kortársaikért, akik a jövőben össze tudják fogni, és közösséggé tudják szervezni a város ifjúságát.

Több alkalommal is motivációs műhelymunkára invitálták a szervezők a diákokat, ahol csoportokat alakítva válaszoltak három fő kérdésre.

• Milyen változásokat kérnél a polgármestertől az ifjúság helyzetének javításáért Nánáson?
• Milyen Ifiházban töltenéd a szabadidődet?
• Ha lenne 1 000 000 Ft-od a Nánási Ifjúsági Napra, milyen programokra fordítanád?

Azon aktív, változtatni akarok fiataloknak, akik részesei szeretnének lenni a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatnak Ifjúsági Képviselőként, első feladatuk volt a külön erre az alkalomra készített ajánlóíveken 10–10 aláírás összegyűjtése az őket támogatni kívánó 13–25 éves korosztályból. Ennek a felhívásnak 13 személy tett eleget.Az Ifjúsági Önkormányzat tagjai

Aki pedig ennél is elhivatottabb volt a hajdúnánási fiatalok érdekeinek védelmében, a város kulturális és közösségi életének színesítésében és jelöltette magát ifjúsági polgármesternek, már 30 db aláírást kellett összegyűjteni ahhoz, hogy indulhasson a 2017. június 15-i választáson. Hajdúnánáson 3 ilyen ambiciózus fiatalemberrel tudták felvenni a kapcsolatot.


Lakatos Ádám az ifjúsági polgármester

A polgármesteri címért 3 fiatal küzdött meg, összesen közel 500-an adták le voksukat rájuk, végül a jelöltek közül Lakatos Ádám nyerte el a címet egy évre.

Harsányi Zsolt

 

Nevet változtat a több mint 40 éves Városi Rendelőintézet Hajdúnánáson

2017. március 14-én felhívást tett közzé a Hajdúnánás Városi Önkormányzat, amelyben megkérték a város lakosságát, hogy javaslataikkal járuljanak hozzá a Városi Rendelőintézet új elnevezésének meghatározásához. Közel két hónapon keresztül várták a névadó ötleteket a hajdúnánásiaktól – ez idő alatt közel 20 javaslattétel született.

A június 29-i Képviselő-testületi ülésen döntött a testület a beérkezett javaslatok alapján. Az intézmény a jövőben felveszi a Szalay János Rendelőintézet nevet.

Szalay János a város első "saját" orvosa volt, éppen 180 éve, 1837-ben került a városba és egészen 1896-ban bekövetkezett haláláig Hajdúnánáson élt és dolgozott. Közel hat évtizedig gyógyította a város betegeit, különösen a szemészet területén végzett kiváló munkát, a város két ágyas "szemészeti kórházat" is berendezett számára. De nemcsak Hajdúnánás betegeit látta el, a környékről is sokan jártak hozzá, mint olyanhoz, aki még a vakokat is meggyógyította - ugyanis hályogműtéteket is végzett. Működése alatt, 1848-ban rendelik el az orvosi halott "kémlést", amit addig borbélyok végeztek. Általános orvosi tevékenysége mellett sebész és szülészeti szakképesítést is szerzett. Szalay János igen nagy megbecsülésnek örvendett a városban, s bízzunk benne a névadásnak köszönhetően a maiak is megismerik kimagasló teljesítményét és életútját.

 

Jobb: 3. – bal: 4.

A hajdúnánási Hernyák Imre, a magyar szkander sport kiválósága, több hazai és nemzetközi verseny sikeres szereplője, a közelmúltban a lengyelországi Európa Bajnokságon ért el szép eredményt.

Hogyan készült erre a viadalra, milyen eredményei voltak eddig ebben az esztendőben?

2017-es szezont talán minden magyar versenyző komolyabban vette, veszi, mint a korábbiakat, hiszen idén hazánk ad otthont szeptemberben a szkander Világbajnokságnak.

Minden egyes verseny előtt a szövetség felhívta a figyelmünket, hogy beleszámít a VB kvalifikációba. Az év első versenye a Kecskeméten megrendezett országos bajnokság volt, melyet sikerült mindkét kézzel megnyernem. A végső döntés azonban most is, mint mindig, a nemzeti bajnokságon született meg. Ugyanis a kategóriák első két helyezettjét indítják a világversenyeken. Első alkalommal sikerült bal kézzel nyernem, eddig csak dobogósként zártam, jobb kézzel pedig sorban 4. alkalommal lettem magyar bajnok. Az idei évben indítottak abszolút kategóriát is, ahol a súlycsoportok két legjobbja indult, sikerült veretlenül első helyen végeznem.

Nemzetközi versenyek?

Életem harmadik Európa Bajnoksága a lengyelországi Katowicében volt májusban. A felkészülésem utolsó szakaszában úgy éreztem, hogy a bal kezemmel erősebb vagyok, ez a versenyen be is igazolódott. Sajnos a dobogóról nem az erőnlétem, hanem hibázás miatt csúsztam le. De jobb kézzel próbáltam jobban odatenni magam és dobogóra kerülni. Így bal kézzel 4., jobb kézzel 3. helyen végeztem. Az idei évben még lesz több nemzetközi versenyem is, azonban minden erőmmel a Világbajnokságra összpontosítok, hiszen minden vágyam, hogy ott dobogós helyezést érjek el, a későbbiekben pedig megnyerjem.

Köszönöm szépen mindenkinek, akik lehetővé tették a felkészülésemet, kijutásomat, így a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalnak, Nyakas Gábornak és a Nyak-Ép Kft-nek, Nyakas Andrásnak és a Nyakas-Farmnak, a Magyar Szkander Szövetségnek. Továbbá köszönöm a felkészítést Mesteremnek, Macz Istvánnak. Köszönök mindent a Családomnak, Barátaimnak, akik nélkül sehol sem tartanék!

HNU

 

„Érczbe öntött imádság…” Harangszentelés Hajdúnánáson

„Az élőket szólítom,
A holtakat siratom,
A villámokat elűzöm.”


Új harang került a hajdúnánási református templom tornyába 2017. június 5-én, Pünkösd hétfőjén. A több mint hat mázsás harang Gombos Miklós őrbottyáni aranykoszorús harangöntő mester munkája. A harangot a reformáció 500. és a Hajdúnánási Református Egyházközség és a református közoktatás 400. évfordulójának tiszteletére öntötték.

A templomtornyokban függő, messze zengő hangon szóló harangok a keresztény vallás elválaszthatatlan jelképeiként élnek gondolkodásunkban. Ég és föld között függve két világot kapcsolnak össze; Isten hangját, az isteni törvény kinyilatkoztatását jelképezik. A keresztény emberek életének kezdettől szüntelen kísérője a harangszó. Harang szólított az istentiszteletekre naponta háromszor: hajnalban, délben, este Úrangyalára harangoztak. Lélekharang csendült a keresztény ember halála óráján, harangszó kísérte a temetési menetet, a körmeneteket, egyházi és világi méltóságok érkezését. Harang köszöntötte a háborúból győztesen hazatérő harcosokat, a békét. De harangzúgás kísérte a nagy természeti csapásokat és egyéb veszedelmeket is: tűzvész, árvíz, ellenséges támadás idején fenyegető-figyelmeztető szerepe volt.

Hajdúnánás református temploma harangjainak története a 18. század végétől ismeretes. Az egyházi jegyzőkönyvek tanúsága szerint 1794-ben egy új nagy harangot öntetett az egyház, amelyet „régi nagy harangnak” neveztek. Súlya 956 kg volt. Körirata az alábbi volt: „A nemes hajdúnánási szent ecclesia öntette 1794-ben.” 1848-ig három harang szolgált a toronyban. Ekkor ezeket elvitték, valószínű ágyú lett belőlük. Az elnémult harangok helyére közel 40 év múltával újak kerültek lakossági felajánlásokból. Csohány Miklósné 1882-ben 500 forintot hagyott harang készítésére. Nagy Sándor és neje Kovács Zsuzsánna öntették a kis harangot. Súlya 252 kg volt és 600 forintba került. A déli, vagy „Vitéz kerengőt” Vitéz Sándor és neje Magyar Zsuzsánna készíttették 1891-ben. Súlya 618 kg volt és 1266 Ft 90 krajcárba került. Ezen kívül tettek egy 200 Ft értékű harangalapítványt, hogy a harangok esetleges javítására a város a kamatokat felhasználhassa.

1891-ben Sóvári Soós Sára özv. Fodor Gáborné készíttetett egy 2143 kg-os harangot. Ezt nevezte a város közössége „az öreg Sárának”. A Soós Sára harang 12 000 Ft értéket képviselt, éves bevétele a gimnáziumot illette. Ezek a harangok, mint oly sok nánási ember is, az első világháború áldozataivá váltak, elvitték őket és soha nem kerültek vissza. 1925-ben a város és lakossága adakozásából csináltatott négy harangot, amelyeket Sopronban öntöttek a Seltenhofer és Fiai harangöntő cég műhelyében. A második világégés alatt a négy harang közül kettő ismét a háború áldozata lett.

Így jutottunk el 2017. Pünkösd ünnepéhez, amikor is több mint 70 év után a két harang testvért kapott, az egyházközség, egyéb adományozók és Dombi Imre gondok úr nagylelkű felajánlásából, aki drága szülei emlékére adakozott egy igen jelentős összeggel.

Gombos Miklós őrbottyáni aranykoszorús harangöntő mestermunkája a beszentelés előtt több napig volt látható a templom előtti téren; sokan megcsodálták, megsimogatták, hiszen helyére kerülése után, a hétköznapi ember már csak a szépen zengő érchangját hallja majd. A harang ugyanis nemcsak egyszerű használati tárgy, hanem műalkotás. Gombos Lajos, Gombos Miklós édesapja mondta: „a harang elkészítése leginkább a szobrászművészethez hasonlít, csakhogy a harangnak a néma szobrokkal ellentétben meg is kell szólalnia, mégpedig pontosan a megkívánt, megrendelt zenei hangon, a templomtoronyban mellette függő társaival összhangban. A díszítésekkel ékesített harang tehát nemcsak esztétikailag szép bronzöntvény, hanem hangszer is.”

A nem minden napi eseménynek több százan voltak szemtanúi, amikor az új „lakó” beköltözött a híres-neves nánási templom sudár tornyába. A harangszentelésre a Pünkösd hétfői ünnepi istentisztelet előtt került sor. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke megáldotta az új harangot, melyet a településen élők és a vendégek szeme láttára emeltek a templomtoronyba.

Püspök úr igehirdetésében emlékeztetett az embert egész életében elkísérő harangok szerepére. „Van palástja, mint a küldött lelkipásztornak, van nyelve, amely megszólal, van koronája, mely a dicsőséget hirdeti. Így tudjuk felruházni az élettelen ércet, melyet az emberi szeretettel személyesítünk – ezt mindet vehetjük számba, amikor összecsendül immár a három harang szava. Mint a hit a szeretet és a reménység hangjai, úgy csendülnek egybe azért, hogy belülről a hitünket erősítsék meg.”

Ahogy hazánk, úgy a nánásiak életét is körbeszőtte a reformáció az elmúlt évszázadokban – ez a közös örökségünk, amely zsinórmérték lehet mindnyájunk számára, emelte ki köszöntőjében Hajdúnánás polgármestere. Szólláth Tibor hangsúlyozta: a hajdúnánási református közoktatás 400 éves története során nagyon sok kiváló, nagy formátumú személyiséget, tudóst, művészt, közéleti embert adott a városnak, az országunknak. Az ünnepi istentisztelet után a déli harangszónál már új harangunk is szolgált, messzehangzóan, mint volt társai, akik sok száz éven át hívták „gyűlőre” a híveket, „pompáztak” a földi létből távozónak, vagy éppen húzták a „levesnótát.” Az egyházközség az ünnepi istentisztelet végén szeretetvendégségbe hívta a jeles alkalom minden résztvevőjét.

HNU

 


9. oldal / 161


www.honlapbolt.net
2010