Pályázatok

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tehetséggondozó programot hirdet a város közigazgatási területén működő középfokú intézmény gimnáziumi képzésében továbbtanuló tehetséges diákok támogatására.

Az ösztöndíjban való részesülés feltétele:


9. évfolyam I. félévére létrejött iskolarendszerű nappali tagozatos gimnáziumi képzésben tanulói jogviszony, vagy
hatosztályos gimnáziumi képzésben nyolcadik évfolyamon szerzett év végi bizonyítvány.

Az ösztöndíj időtartama:
10 hónap

Az ösztöndíj tervezett mértéke: minimum 5.000,- Bocskai Korona/hó


A tehetséggondozó programban részt vevő tanuló az ösztöndíj összegén kívül évente egy alkalommal utólagosan biztosított 10.000,- Ft összegű támogatás, hátránykompenzáció megállapítására jogosult, a szülő – tankönyvvásárlás vagy nyelvvizsgadíj kifizetését igazoló – írásbeli igénylését követően, amennyiben

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-t.

Az ösztöndíjra pályázni lehet a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégiumnál (a továbbiakban: Gimnázium), illetve Hajdúnánás város honlapján hozzáférhető pályázati űrlapon.

A tanulóknak a pályázatokat (a pályázati űrlapot és mellékleteit) a Gimnázium részére kell benyújtani, aki azt az adott év szeptember 15-ig továbbítja az Önkormányzat részére.

A pályázati űrlapot a pályázó és az osztályfőnök által aláírva egy példányban kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:


a Gimnázium által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás,
a bizonyítvány másolata a tanév végi eredményéről, a Gimnázium eredeti hitelesítésével.

Bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.


Az ösztöndíj odaítéléséről a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt az adott év szeptemberi képviselő-testületi ülésén.

Az ösztöndíj elbírálása a tanulmányi eredmény alapján történik. A tanulmányi eredmény megállapításánál a magatartás és szorgalom jegyet figyelembe kell venni.

Tanulmányi átlag:    5

Az ösztöndíjból való kizáró tényező:


igazolatlan hiányzás,
tanulói jogviszony megszűnése,
az intézmény vagy valamely hatóság által indított fegyelmi felelősségre vonás vagy eljárás.

Az önkormányzat döntéséről az adott év szeptember 30-ig írásban értesíti a pályázókat.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 
 

KEOP-4.9.0/11-2011-0187

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

KEOP-4.9.0/11-2011-0187
Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítása

A projekt összköltsége: 41 041 708 Ft
A projekt elszámolható összköltsége: 35 733 401 Ft
A támogatás összege: 30 373 391 Ft
A projekt időtartama: 2013. 06. 10. – 2013. 10. 31. 


Sajtóközlemény

A felújítás állása 2013. 07. 12-én

A felújítás állása 2013. 07. 22-én

A felújítás állása 2013. 07. 29-én


A felújítás állása 2013. 08. 12-án

A felújítás állása 2013. 08. 30-án


Sajtóközlemény a zárásról

Irányító hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034
Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával

A projekt elszámolható összköltsége: 126.315.789 Ft
A támogatás összege: 120.000.000 Ft
A projekt időtartama: 2014. 03. 01. – 2014. 09. 30.


Sajtóközlemény 2014. 03. 01.

A kivitelezés állása 2014. 03. 11-én

A kivitelezés állása 2014. 03. 26-án

A kivitelezés állása 2014. 04. 14-én

A kivitelezés állása 2014. 04. 24-én

A kivitelezés állása 2014. 05. 13-án


A kivitelezés állása 2014. 06. 06-án

A kivitelezés állása 2014. 06. 27-én


A kivitelezés állása 2014. 07. 24-én


A kivitelezés állása 2014. 08. 12-én


A kivitelezés állása 2014. 08. 29-én


A kivitelezés állása 2014. 09. 01-én


Sajtóközlemény 2014. 09. 30.Irányító hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136
Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskola épület épületenergetikai fejlesztése

A projekt elszámolható összköltsége: 142 369 540 Ft
A támogatás összege: 121  014 109 Ft
A projekt időtartama: 2014. 03. 01. – 2014. 10. 31. 


Sajtóközlemény

A kivitelezés állása 2014. 06. 19-én

A kivitelezés állása 2014. 08. 13-én

A kivitelezés állása 2014. 10. 01-én

Sajtóközlemény

 


1. oldal / 3


www.honlapbolt.net
2010