Hírek, események

Nevet változtat a több mint 40 éves Városi Rendelőintézet Hajdúnánáson

2017. március 14-én felhívást tett közzé a Hajdúnánás Városi Önkormányzat, amelyben megkérték a város lakosságát, hogy javaslataikkal járuljanak hozzá a Városi Rendelőintézet új elnevezésének meghatározásához. Közel két hónapon keresztül várták a névadó ötleteket a hajdúnánásiaktól – ez idő alatt közel 20 javaslattétel született.

A június 29-i Képviselő-testületi ülésen döntött a testület a beérkezett javaslatok alapján. Az intézmény a jövőben felveszi a Szalay János Rendelőintézet nevet.

Szalay János a város első "saját" orvosa volt, éppen 180 éve, 1837-ben került a városba és egészen 1896-ban bekövetkezett haláláig Hajdúnánáson élt és dolgozott. Közel hat évtizedig gyógyította a város betegeit, különösen a szemészet területén végzett kiváló munkát, a város két ágyas "szemészeti kórházat" is berendezett számára. De nemcsak Hajdúnánás betegeit látta el, a környékről is sokan jártak hozzá, mint olyanhoz, aki még a vakokat is meggyógyította - ugyanis hályogműtéteket is végzett. Működése alatt, 1848-ban rendelik el az orvosi halott "kémlést", amit addig borbélyok végeztek. Általános orvosi tevékenysége mellett sebész és szülészeti szakképesítést is szerzett. Szalay János igen nagy megbecsülésnek örvendett a városban, s bízzunk benne a névadásnak köszönhetően a maiak is megismerik kimagasló teljesítményét és életútját.

 

Jobb: 3. – bal: 4.

A hajdúnánási Hernyák Imre, a magyar szkander sport kiválósága, több hazai és nemzetközi verseny sikeres szereplője, a közelmúltban a lengyelországi Európa Bajnokságon ért el szép eredményt.

Hogyan készült erre a viadalra, milyen eredményei voltak eddig ebben az esztendőben?

2017-es szezont talán minden magyar versenyző komolyabban vette, veszi, mint a korábbiakat, hiszen idén hazánk ad otthont szeptemberben a szkander Világbajnokságnak.

Minden egyes verseny előtt a szövetség felhívta a figyelmünket, hogy beleszámít a VB kvalifikációba. Az év első versenye a Kecskeméten megrendezett országos bajnokság volt, melyet sikerült mindkét kézzel megnyernem. A végső döntés azonban most is, mint mindig, a nemzeti bajnokságon született meg. Ugyanis a kategóriák első két helyezettjét indítják a világversenyeken. Első alkalommal sikerült bal kézzel nyernem, eddig csak dobogósként zártam, jobb kézzel pedig sorban 4. alkalommal lettem magyar bajnok. Az idei évben indítottak abszolút kategóriát is, ahol a súlycsoportok két legjobbja indult, sikerült veretlenül első helyen végeznem.

Nemzetközi versenyek?

Életem harmadik Európa Bajnoksága a lengyelországi Katowicében volt májusban. A felkészülésem utolsó szakaszában úgy éreztem, hogy a bal kezemmel erősebb vagyok, ez a versenyen be is igazolódott. Sajnos a dobogóról nem az erőnlétem, hanem hibázás miatt csúsztam le. De jobb kézzel próbáltam jobban odatenni magam és dobogóra kerülni. Így bal kézzel 4., jobb kézzel 3. helyen végeztem. Az idei évben még lesz több nemzetközi versenyem is, azonban minden erőmmel a Világbajnokságra összpontosítok, hiszen minden vágyam, hogy ott dobogós helyezést érjek el, a későbbiekben pedig megnyerjem.

Köszönöm szépen mindenkinek, akik lehetővé tették a felkészülésemet, kijutásomat, így a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalnak, Nyakas Gábornak és a Nyak-Ép Kft-nek, Nyakas Andrásnak és a Nyakas-Farmnak, a Magyar Szkander Szövetségnek. Továbbá köszönöm a felkészítést Mesteremnek, Macz Istvánnak. Köszönök mindent a Családomnak, Barátaimnak, akik nélkül sehol sem tartanék!

HNU

 

„Érczbe öntött imádság…” Harangszentelés Hajdúnánáson

„Az élőket szólítom,
A holtakat siratom,
A villámokat elűzöm.”


Új harang került a hajdúnánási református templom tornyába 2017. június 5-én, Pünkösd hétfőjén. A több mint hat mázsás harang Gombos Miklós őrbottyáni aranykoszorús harangöntő mester munkája. A harangot a reformáció 500. és a Hajdúnánási Református Egyházközség és a református közoktatás 400. évfordulójának tiszteletére öntötték.

A templomtornyokban függő, messze zengő hangon szóló harangok a keresztény vallás elválaszthatatlan jelképeiként élnek gondolkodásunkban. Ég és föld között függve két világot kapcsolnak össze; Isten hangját, az isteni törvény kinyilatkoztatását jelképezik. A keresztény emberek életének kezdettől szüntelen kísérője a harangszó. Harang szólított az istentiszteletekre naponta háromszor: hajnalban, délben, este Úrangyalára harangoztak. Lélekharang csendült a keresztény ember halála óráján, harangszó kísérte a temetési menetet, a körmeneteket, egyházi és világi méltóságok érkezését. Harang köszöntötte a háborúból győztesen hazatérő harcosokat, a békét. De harangzúgás kísérte a nagy természeti csapásokat és egyéb veszedelmeket is: tűzvész, árvíz, ellenséges támadás idején fenyegető-figyelmeztető szerepe volt.

Hajdúnánás református temploma harangjainak története a 18. század végétől ismeretes. Az egyházi jegyzőkönyvek tanúsága szerint 1794-ben egy új nagy harangot öntetett az egyház, amelyet „régi nagy harangnak” neveztek. Súlya 956 kg volt. Körirata az alábbi volt: „A nemes hajdúnánási szent ecclesia öntette 1794-ben.” 1848-ig három harang szolgált a toronyban. Ekkor ezeket elvitték, valószínű ágyú lett belőlük. Az elnémult harangok helyére közel 40 év múltával újak kerültek lakossági felajánlásokból. Csohány Miklósné 1882-ben 500 forintot hagyott harang készítésére. Nagy Sándor és neje Kovács Zsuzsánna öntették a kis harangot. Súlya 252 kg volt és 600 forintba került. A déli, vagy „Vitéz kerengőt” Vitéz Sándor és neje Magyar Zsuzsánna készíttették 1891-ben. Súlya 618 kg volt és 1266 Ft 90 krajcárba került. Ezen kívül tettek egy 200 Ft értékű harangalapítványt, hogy a harangok esetleges javítására a város a kamatokat felhasználhassa.

1891-ben Sóvári Soós Sára özv. Fodor Gáborné készíttetett egy 2143 kg-os harangot. Ezt nevezte a város közössége „az öreg Sárának”. A Soós Sára harang 12 000 Ft értéket képviselt, éves bevétele a gimnáziumot illette. Ezek a harangok, mint oly sok nánási ember is, az első világháború áldozataivá váltak, elvitték őket és soha nem kerültek vissza. 1925-ben a város és lakossága adakozásából csináltatott négy harangot, amelyeket Sopronban öntöttek a Seltenhofer és Fiai harangöntő cég műhelyében. A második világégés alatt a négy harang közül kettő ismét a háború áldozata lett.

Így jutottunk el 2017. Pünkösd ünnepéhez, amikor is több mint 70 év után a két harang testvért kapott, az egyházközség, egyéb adományozók és Dombi Imre gondok úr nagylelkű felajánlásából, aki drága szülei emlékére adakozott egy igen jelentős összeggel.

Gombos Miklós őrbottyáni aranykoszorús harangöntő mestermunkája a beszentelés előtt több napig volt látható a templom előtti téren; sokan megcsodálták, megsimogatták, hiszen helyére kerülése után, a hétköznapi ember már csak a szépen zengő érchangját hallja majd. A harang ugyanis nemcsak egyszerű használati tárgy, hanem műalkotás. Gombos Lajos, Gombos Miklós édesapja mondta: „a harang elkészítése leginkább a szobrászművészethez hasonlít, csakhogy a harangnak a néma szobrokkal ellentétben meg is kell szólalnia, mégpedig pontosan a megkívánt, megrendelt zenei hangon, a templomtoronyban mellette függő társaival összhangban. A díszítésekkel ékesített harang tehát nemcsak esztétikailag szép bronzöntvény, hanem hangszer is.”

A nem minden napi eseménynek több százan voltak szemtanúi, amikor az új „lakó” beköltözött a híres-neves nánási templom sudár tornyába. A harangszentelésre a Pünkösd hétfői ünnepi istentisztelet előtt került sor. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke megáldotta az új harangot, melyet a településen élők és a vendégek szeme láttára emeltek a templomtoronyba.

Püspök úr igehirdetésében emlékeztetett az embert egész életében elkísérő harangok szerepére. „Van palástja, mint a küldött lelkipásztornak, van nyelve, amely megszólal, van koronája, mely a dicsőséget hirdeti. Így tudjuk felruházni az élettelen ércet, melyet az emberi szeretettel személyesítünk – ezt mindet vehetjük számba, amikor összecsendül immár a három harang szava. Mint a hit a szeretet és a reménység hangjai, úgy csendülnek egybe azért, hogy belülről a hitünket erősítsék meg.”

Ahogy hazánk, úgy a nánásiak életét is körbeszőtte a reformáció az elmúlt évszázadokban – ez a közös örökségünk, amely zsinórmérték lehet mindnyájunk számára, emelte ki köszöntőjében Hajdúnánás polgármestere. Szólláth Tibor hangsúlyozta: a hajdúnánási református közoktatás 400 éves története során nagyon sok kiváló, nagy formátumú személyiséget, tudóst, művészt, közéleti embert adott a városnak, az országunknak. Az ünnepi istentisztelet után a déli harangszónál már új harangunk is szolgált, messzehangzóan, mint volt társai, akik sok száz éven át hívták „gyűlőre” a híveket, „pompáztak” a földi létből távozónak, vagy éppen húzták a „levesnótát.” Az egyházközség az ünnepi istentisztelet végén szeretetvendégségbe hívta a jeles alkalom minden résztvevőjét.

HNU

 

„Mindenem az életem” drogprevenciós nap Hajdúnánáson

Koncertek, vetélkedők, drogellenes élőlánc, tanévzáró party – többek között ilyen és ehhez hasonló programok várták azokat a diákokat, akik kilátogattak a város főterére június 15-én.

Néhány héttel ezelőtt indult el és június 15-én ért véget az a kábítószer prevenciós programsorozat, melynek keretében drogprevenciós interaktív csoportfoglalkozásokon, életvédő témákkal kapcsolatos filmvetítéseken vehettek részt a nánási fiatalok.

A záró rendezvényen Kovács Zsolt önkormányzati képviselő köszöntőjében elmondta: a program legfőbb célkitűzése az, hogy a tanulók hiteles információkon alapuló ismeretei bővüljenek, a szerhasználattal kapcsolatos attitűdjeik javuljanak, erősödjenek a nehéz helyzetekkel való megküzdési képességeik.

A zárónapon a diákok különféle egészséges életmóddal kapcsolatos vetélkedőkön vehettek részt, óriás társasjátékok segítségével mérhették össze tudásukat, drogellenes élőláncot alkottak, a nap folyamán pedig többször is fellépett a Debreceni Rocksuli.

 

Majális városunkban

Május hónap beköszöntére, a tavasz megérésére, a munka ünnepére vidám ünnepségekkel, a néphagyományok élővé varázslásával emlékeznek évről évre városunkban is. Már az ünnepet megelőző este szerenáddal és májusfa állítással készültek a nóta- és tánckedvelő egyesületek. Május 1-jén délután pedig színes műsorok várták a Köztársaság térre kilátogatókat.

Május elseje jeles nap a néphagyományban. A májusfa (májfa, hajnalfa, jakabfa vagy más néven jakabág) állításának ünnepe, ma is élő néphagyomány.

A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma. Városunkban két néphagyományt is felelevenítettek április utolsó napján: a májusfa állítást és a szerenádozást.

A májusfa közös feldíszítése közben Szólláth Zoltán művelődésszervező felidézte a hagyományok eredetét, utalva a legendákra, a májusfa bontásának idejére is. Közben ügyes kezek feldíszítették a város fáját, majd elhelyezték a Művelődési Központ előtti parkban.

A szerenádozás hangulatát a Nánási NNTE, a Nánási Hajdú Bokréta Hagyományőrző Egyesület, a Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület, valamint a Lente Lajos Magyarnóta Egyesület tagjai elevenítették fel, akik előbb a város főterén állítottak májusfát, majd a város utcáin szekerezve adtak szerenádot a hajdúnánási hölgyeknek, utcáról utcára járva énekeltek városunk forgalmasabb helyein.

Másnap délután a városi Majális a Köztársaság téren felállított színpadon folytatódott. Két órától a gyerekeket ugrálóvár fogadta.

Városunk táncos csoportjai is izgalommal várták a délutánt. Kicsiktől a nagyokig megmutathatták a közönségnek tánctudásukat. Jó alkalom volt ez arra, hogy bemutatkozhassanak a tánccsoportok egymásnak, szüleiknek, családtagjaiknak, a városnak.

A Hajdúnánási Gimnasztráda, a Nána Táncstúdió, valamint a Phoenix Fusion csoportok műsorainak nagy sikere volt a közönségnél. Láthattunk megelevenedett mesét, életre kelt történeteket, vidám, komoly, pörgős és elgondolkodtató koreográfiákat.

A táncelőadásokat követően Máté Péter, Szécsi Pál és Zámbó Jimmy dalaival szórakoztatta a közönséget K-Roy.

A népszerű slágerek után vicces, varázslatos és interaktív mutatványokkal lepte meg a közönséget Rolandó, a bűvész.

Az est zárásaként az Apostol együttes lépett fel a város színpadán. A magyar könnyűzenei élet úttörőjének számító együttest szinte mindenki ismeri, dalaik napjainkban is sikeresek, híresek. Nem csoda hát, hogy a nánási közönség is lelkesedéssel fogadta őket, s együtt énekelte velük slágereiket.

Fekete Andrea

 


5. oldal / 156


www.honlapbolt.net
2010