Hírek, események

Arany 200

Legnagyobb epikus magyar költőnk születésének 200. évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia és a költő szülővárosa, Nagyszalonta a 2017-es esztendőt Arany-évnek nyilvánította. Az ünnepség-sorozat megnyitója március 2-án, a költő születésének napján kezdődött Nagyszalontán, ahová a „magyarság szeme egész nap tekintett”.

Városunk kis küldöttsége – 8 pedagógus – köztük jómagam is, tudósítóként – a Bocskai István Általános Iskolából, akik a Szórvány-program tagjai is, valamint egy fő Önkormányzati dolgozó – útra keltünk ezen a napon, hogy részesei legyünk ennek a jeles eseménynek.

Reggel korán indultunk, tele izgalommal és olyanfajta örömmel, amit nehéz lenne megfogalmazni. Útközben már a rádióadásokból hangolódtunk az Aranynapra, de beszélgetéseinkkel, a költő életrajzának vázlatos átbeszélésével, verseinek idézésével magyar szakos kollégáink is erősítettek bennünket. Megérkezvén Arany János szülővárosába verőfényes napsütés és kissé szúrós hideg fogadott bennünket, de kedvünket semmiféle időjárási viszontagság nem szeghette ezen a napon.

Az ünnepi események ottani idő szerint reggel 9 órakor ünnepi istentisztelettel kezdődtek, ezt sajnos mi már lekéstük a határátkelés és az úti okmányok beszerzése miatt, de a városháza dísztermébe néhányunknak már sikerült bejutni, mivel a program ott folytatódott.

A Magyar Tudományos Akadémia gyűlésén az emlékévet Áder János, Magyarország köztársasági elnöke nyitotta meg, aki stílusosan arany színű nyakkendőben jelent meg. Beszéde után rövid kis séta után megkoszorúzta Arany János szobrát – a koszorút addig mi őriztük és fényképeztük. A várakozás idejét mi is sétával töltöttük, ugyanis meglátogattuk a Csonkatornyot, ahol a költő relikviái vannak kiállítva. Megnéztük a szoborparkot, ahol a költő szobrán kívül más szalontai hírességek szobrát is megcsodáltuk, úgymint Zilahy Lajosét, Kulin Györgyét, Sinka Istvánét, Kiss Istvánét. Lenyűgözve hallgattuk közben a toronyóra játékát a Serkenj fel, kegyes nép … dallamaival.

Az ünnepi műsor ezek után tudományos előadásokkal folytatódott, ahol a Magyar Tudományos Akadémia Arany-kutatói illetve munkatársai tartottak előadásokat, melyek nagyon hasznosak és érdekesek voltak minden érdeklődő számára, hiszen olyan témákat tártak a nagyközönség elé, melyek különlegességeknek számítanak az irodalomkedvelők számára, s nem olvashatunk róluk minden könyvben.

A délután további részében egy olyan album bemutatására került sor, mely az Arany-év kapcsán került kiadásra, s amely valószínű a legszínvonalasabb és legexluzívabb Arany-kiadványa lesz a bicentenáriumnak. A „Szalonta Aranya, Arany Szalontája” című album a költő szülővárosához való viszonyáról és az ott töltött fiatalkori éveiről nyújt tartalmas áttekintést.

Nagy örömünkre a könyvből sikerült vásárolnunk is, s az élelmesebbeknek még a könyvet bemutató művelődéstörténésszel is sikerült dedikáltatnia. A rajzfilmrendezőként és könyvillusztrátorként is ismert és a jelképeket is tudó Jankovics Marcell elegáns Bocskai öltönyében külön megdicsérte azokat a résztvevőket, akik alkalomhoz illően jelentek meg a jeles eseményen – hiszen ez mindenképpen külön szót érdemelt! Beszédében arra emlékeztetett, vigyázzunk a nyelvünkre, hisz ellenkező esetben elhalhat anyanyelvünk.

A rendezvényen jelen volt az összes Bihar megyei magyartanár, valamint a tanítóképző főiskola diákjai, illetve a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum teljes tanári kara - részükre névre szólóan foglalták a helyet. A beszédek közben, illetve azok végén a Magyar Állami Népi Együttes zenekara Pál István (Szalonna) művészeti vezető prímásságával húzott táncra csábító ritmusokat, például Kodály Zoltántól, mert mint fogalmazott: ami a prózában Arany János, az a zenében Kodály Zoltán. A vastaps, amit produkcióikért érdemeltek, még őket is meglepte- ám a mi szívünkben tovább lüktetett a jóérzés, hiszen ilyen muzsikát nem mindennap hall az ember élőben!

A nap következő része a szoborparkban folytatódott, ahol az ünnepi műsort követően a tisztelet virágainak elhelyezése következett. A meghívott vendégek, a szülőváros, egyházak, iskolák, egyesületek és magánszemélyek rótták le kegyeletüket, köztük mi is elhelyeztük a város és az iskola koszorúit a szobor talapzatán. Az est gyertyás menettel folytatódott, énekszóval vonultunk azokon az utcákon, ahol Nagyszalonta híres szülötteinek emlékháza áll.

A nap a Zilahy Lajos Művelődési Házban a Szigligeti Színház előadásával zárult, ahol a költő verseiből hallhatott a népes számú közönség átfogó összefoglalót. A Társulat művészei Arany János életművének ismert és megismerésre méltó verseit, prózai szövegeit csokorba szedve idézte meg Arany János emlékét méltóképpen ünnepelve a 200. évfordulót, Novák Eszter művészeti vezetésével. Emelte a nap fényét, hogy Novák Eszter odajött hozzánk- a színház folyosóján álldogáló kis csapatunkhoz a darab végén, így személyesen kifejezhettük neki és társulatának tetszésnyilvánításunkat.

Hajdúnánás küldöttsége nevében elmondhatom, megtiszteltetésnek éreztük ezen az ünnepi programon való részvételt, mely méltó megnyitásavolt a 2017-es bicentenáriumi évnek. Méltó, mert meghitt, ünnepi, precízen megszervezett volt- mentes mindenféle nemtetszéstől, füttyszótól. A műsorban Civil és sport szervezetek, alapítványok számára 2017. évre résztvevő akadémikusok, művészek, politikusok is érezték ezt, hisz tiszta szívvel, fennhangon, és kimondatlanul is lerítt róluk a tisztelet nagy költőnk és az egész ünnep előtt.

Jó volt ott magyarnak lenni, jó róla azóta is mesélni- s jó lenne a 300. évfordulót is megélni – vagy legalábbis úgy elérni, mint a 200-at.

Fekete Andre

 

Áldott Húsvéti Ünnepeket!

 

Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram

Kertkultúra és kisállattartási alprogram

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a tavalyi évben sikeresen vett részt az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal „Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram megvalósításának támogatása” címmel meghirdetett pályázatának Kertkultúra és kisállattartási alprogramjában.

Az alprogram célja a bevont résztvevőknek a saját háztartás-gazdaságuk, kertkultúrájuk művelésében történő munkatapasztalat kialakításának elősegítése.

A tevékenység irányulhat a háztáji konyhakertek megművelésének elősegítésére, és/vagy családi állattartás, - tenyésztés beindítására.

A program keretében 800.000,- Ft összegű támogatás kerül felhasználásra 21 család részére nyújtott vetőmag-egységcsomag, növényvédő szer, előnevelt csirke és indító táp formájában.

A szükséges kompetenciák elsajátítása és munkatapasztalat megszerzése érdekében szakképzett mezőgazdasági végzettségű szakember segíti a kedvezményezettek programra történő felkészülését, folyamatos szaktanácsadást nyújt, és a program időszakában, mint folyamatsegítő mentor biztosítja a program sikeres megvalósulását. A program eredményes végrehajtást a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde munkatársai is segítik Szólláth Tibor polgármester operatív irányítása mellett.

A programban részvevő családok számára nyújtott mezőgazdasági javak és a folyamatos szaktanácsadás biztosításával egy megélhetést segítő, életminőséget és önálló egzisztenciateremtési esélyt javító, öngondoskodásra nevelő program megvalósítására nyílik lehetőség ebben az évben is.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, mint lebonyolító szerv közreműködésével valósul meg.

 

Szelektív Hulladékgyűjtési Naptár 2017

A képre kattintva nagyobb lesz.

 

Képviselő-testületi ülés 2017.03.30.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat p o l g á r m e s t e r é t ő l      
Száma: 4478-1/2017.
M E G H Í V Ó

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

2017. MÁRCIUS 30-ÁN – CSÜTÖRTÖKÖN – DE. 9,00 ÓRAI


kezdettel a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermébe  összehívom.

Javasolt napirendi pontok:

1.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.) Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodásról szóló 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

3.) Előterjesztés a Hajdúnánás városi fejlesztéseket megalapozó dokumentumainak partnerségi egyeztetési  szabályairól  szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

4.) Tájékoztató a településképet érintő jogszabályi változásokról, a településképi arculati kézikönyvről, a településképi rendeletről, illetve azok előkészítésükről*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

5.) Előterjesztés településrendezési eszközökkel kapcsolatos jogszabályváltozásokból következő önkormányzati feladatokról, kötelezettségekről*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

6.) Előterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

7.) Tájékoztató a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

8.) Előterjesztés a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja 2016. évi önkormányzati támogatásáról szóló elszámolásra

Előadó: Szólláth Tibor polgármester

9.) Tájékoztató a városban működő szociális ellátásokat biztosító szolgáltatók munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

10.) Előterjesztés a Hajdúnánás Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám) beszámolójához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

11.) Előterjesztés Hajdúnánás Város Közművelődési Koncepciójához kapcsolódó Intézkedési Terv felülvizsgálatára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

12.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló közösségi terek hasznosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

13.) Előterjesztés a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” tárgyú pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás megtárgyalására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

14.) Előterjesztés a 2017. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt  pályázat benyújtásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

15.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti bérlakás épület felújításának önerejéhez hitel felvételére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

16.) Előterjesztés a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

17.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel időpontjának meghatározására a 2017/2018-es nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

18.) Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám) csoportjának létszámbővítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

19.) Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

20.) Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. támogatásokkal, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő eszközökön és ingatlanokon végzett beruházásokkal való elszámolásra
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

21.) Előterjesztés a Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Szövetség (4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 9. szám) kérelméről*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

22.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 27. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

23.) Előterjesztés ingatlan vételi ajánlat megtételéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

24.) Előterjesztés megvételre kínált ingatlanokról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

25.) Előterjesztés kisközök ajándékozásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

26.) Előterjesztés termőföld felajánlásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

27.) Előterjesztés önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének jóváhagyására és a vételár megállapítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

28.) Papp Gáborné képviselő asszony képviselői önálló indítványa a közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

29.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások nem szociális jelleggel történő bérbeadásáról*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

30.) Előterjesztés határozott időtartamra, nem szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

31.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

32.) Különfélék


Hajdúnánás, 2017. március 22.

Szólláth Tibor

polgármester

 

Az előterjesztéseket mellékletekkel együtt egyben zip formátumban letöltheti INNEN.

 


8. oldal / 156


www.honlapbolt.net
2010